Πίνακας Διακηρύξεων Διαγωνισμών Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου - Ηπείρου

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΑΚΤΗΣ ΔΥΜΑΙΩΝ 15 – 262 22 ΠΑΤΡΑΗ Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου - Ηπείρου προκηρύσσει  τους πιο κάτω ανοικτούς Διαγωνισμούς.

Η διάθεση των Τευχών των Διακηρύξεων γίνεται από τα αρμόδια γραφεία που αναφέρονται στην σχετική στήλη, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή και ώρες 08:00 έως 14:00.  
 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ
ΛΗΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

ΔΠΠ-Η/
ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 5003981/2017 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ / ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΥΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ

14/11/2017
09:00 

 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΩΑΝΝΙΩΝ/ ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 2ος όροφος

ΛΕΚΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τηλ. 2651069410

Τα τεύχη της διακήρυξης βρίσκονται στην ιστοσελίδα της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. www.deddie.gr  

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ- ΟΡΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

3. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΠΠ-Η/ Π.ΑΡΤΑΣ/1/2017   
ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΤΑΣ

21/9/2017
11:00
 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ/1ος όροφος, γραφ.ΤΥ/ Π.ΡΑΠΤΗ
ΤΗΛ. 2681023001-27390

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
 ΔΠΠ-Η/
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΠΑΡΤΗΣ Ζ0605003857/2017
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ / ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΥΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ 21/7/2017
10:00 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΠΑΡΤΗΣ Γραμματεία/Πρωτόκολο (2ος ορ.) Θερμοπυλών 139 & Άγιδος/23100-Σπάρτη
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2731081062
 Συμπλήρωμα Νο1

Τα τεύχη της διακήρυξης διατίθενται χωρίς χρέωση και σε έντυπη μορφή από (ώρα) 8:00 έως 14:00 μέχρι και την 20/7/2017.

1.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

2.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΟΙ

3.ΣΥΜΒΑΣΗ

ΔΠΠ-Η/
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΥΡΓΟΥ 5003875/21-03-2017 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ / ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΥΡΓΟΥ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΥΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ 20/07/2017
11:00 
ΠΕΡΙΟΧΗ / ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (1ος ορ.) Παπαγεωργίου & Αρχιμήδους ΠΥΡΓΟΣ
Βαλιανάτος Μεταξάς τηλ. 26210 32630
Συμπλήρωμα Νο1 

Τα τεύχη της διακήρυξης διατίθενται χωρίς χρέωση και σε έντυπη μορφή από 08:00. έως 14:00 μέχρι και την Παρασκευή, 07-07-2017

1.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

2.ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΟΔΗΓΙΕΣ(με συνημμένα παραρτήματα)

3.ΣΥΜΒΑΣΗ ΛΗΨΗΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ (με συνημμένα παραρτήματα)

 ΔΠΠ-Η/
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ζ0605003750/2017
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΥΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΔΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ.
  20/7/17
09:00
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Γραμματεία/Πρωτό- κολλο (1ος όροφος), Καψάλη 14, Αγρίνιο Τ.Κ. 301-32

ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Τομεάρχης Χρηστών Δικτύου Περιοχής Αγρινίου (2641027693 & 2641022290, με εσωτ. 214)

Τα τεύχη της διακήρυξης διατίθενται χωρίς χρέωση και σε έντυπη μορφή από ώρα 08:00 έως 14:00 μέχρι και την 19/7/2017:

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΟΡΟΙ

3. ΣΥΜΒΑΣΗ