Πίνακας Διακηρύξεων Διαγωνισμών Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου - Ηπείρου

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΑΚΤΗΣ ΔΥΜΑΙΩΝ 15 – 262 22 ΠΑΤΡΑΗ Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου - Ηπείρου προκηρύσσει  τους πιο κάτω ανοικτούς Διαγωνισμούς.

Η διάθεση των Τευχών των Διακηρύξεων γίνεται από τα αρμόδια γραφεία που αναφέρονται στην σχετική στήλη, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή και ώρες 08:00 έως 14:00.  
 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ
ΛΗΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

 ΔΠΠ-Η/
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΡΑΣ Ζ060/10073168/25-05-2017

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ & ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΤΡΩΝ (ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ Κ. ΑΧΑΪΑΣ) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛ/ΣΟΥ - ΗΠΕΙΡΟΥ»

 14/11/2017 13:00 ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΡΑΣ Σμύρνης 1, 1ος Όροφος, Γραφείο 112

κα. Γεωργακοπούλου Πηνελόπη
τηλ. 2610 368109

Τα τεύχη της διακήρυξης διατίθενται χωρίς χρέωση και σε έντυπη μορφή από τις 07:00 έως 13:00

-Διακήρυξη

ΔΠΠ-Η/
ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 5003981/2017 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ / ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΥΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ

14/11/2017
09:00 

 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΩΑΝΝΙΩΝ/ ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 2ος όροφος

ΛΕΚΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τηλ. 2651069410

Τα τεύχη της διακήρυξης βρίσκονται στην ιστοσελίδα της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. www.deddie.gr  

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ- ΟΡΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

3. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

4. ΤΕΥΔ

ΔΠΠ-Η/ Π.ΑΡΤΑΣ/1/2017   
ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΤΑΣ

21/9/2017
11:00
 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ/1ος όροφος, γραφ.ΤΥ/ Π.ΡΑΠΤΗ
ΤΗΛ. 2681023001-27390

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ