Πίνακας Διακηρύξεων Διαγωνισμών Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου - Ηπείρου

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΑΚΤΗΣ ΔΥΜΑΙΩΝ 15 – 262 22 ΠΑΤΡΑΗ Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου - Ηπείρου προκηρύσσει  τους πιο κάτω ανοικτούς Διαγωνισμούς.

Η διάθεση των Τευχών των Διακηρύξεων γίνεται από τα αρμόδια γραφεία που αναφέρονται στην σχετική στήλη, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή και ώρες 08:00 έως 14:00.  
 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ
ΛΗΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

 ΔΠΠ-Η/3/2016
Π.ΑΡΤΑΣ
 
ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ


1/2/2017
11:00 
 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ/
1ος όροφος, γραφ.ΤΥ/ Π.ΡΑΠΤΗ
ΤΗΛ. 2681023001-27390

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΠΠ - Η/
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΠΑΡΤΗΣ Z050 5003591 

 
 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΠΑΡΤΗΣ

 30/11/2016 
12:00


ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΠΑΡΤΗΣ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ - ΑΓΙΔΟΣ ΔΕΔΔΗΕ ΣΠΑΡΤΗΣ 1ος όροφος Μ. ΝΤΟΥΝΙΑ - Α. ΡΙΦΟΥΝΑ ΤΗΛ.:2731081723

 
ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΕΎΧΗ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΌ ΔΕΔΔΗΕ ΣΠΑΡTΗΣ

- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

- ΥΠ. ΔΗΛ.ΑΠΟΔΟΧΗΣ

- ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ