Πίνακας Διακηρύξεων Διαγωνισμών Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου - Ηπείρου

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΑΚΤΗΣ ΔΥΜΑΙΩΝ 15 – 262 22 ΠΑΤΡΑΗ Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου - Ηπείρου προκηρύσσει  τους πιο κάτω ανοικτούς Διαγωνισμούς.

Η διάθεση των Τευχών των Διακηρύξεων γίνεται από τα αρμόδια γραφεία που αναφέρονται στην σχετική στήλη, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή και ώρες 08:00 έως 14:00.  
 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ
ΛΗΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

 ΔΠΠ-Η/
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Ζ060 5004756/27-7-2018
Αποκοπές και επαναφορές παροχών ηλεκτρικής ενέργειας λόγω χρέους & κατόπιν αιτήματος πελάτη – εργασίες σε μετρητικές διατάξεις» της Διοικητικής Περιοχής Καλαμάτας της Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελ/σου – Ηπείρου. 30/08/2018
11:00  
ΠΕΡΙΟΧΗΚΑΛΑΜΑΤΑΣ /
ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ Αρτέμιδος ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
27210 45821

Τα τεύχη της διακήρυξης διατίθενται χωρίς χρέωση και σε έντυπη μορφή από 14/08/2018 μέχρι και την 29/08/2018 και από (ώρα) 09:00 έως 13:00

-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 ΔΠΠ-Η/ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ/ ΑΡΙΘ/Ζ060 5004204 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ / ΔΠΠ-Η/ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΓΙΑ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ  10/09/2018
10:00 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ/ ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 2 ,20131-ΚΟΡΙΝΘΟΣ,2ος όροφος , ΑΘ. ΜΠΑΓΙΩΚΟΣ , ΚΩΝ.ΓΚΑΒΕΛΗ ΤΗΛ .2741022101 εσ.211,212 ώρες
8: 00πμ -14: 00μμ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ-
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ- ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ  
ΔΠΠ-Η/ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ζ060 5004283/10-1-2018
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ / ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΥΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΓΙΑ ΈΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ  23/08/2018
11:00  
ΠΕΡΙΟΧΗΚΑΛΑΜΑΤΑΣ / ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ Αρτέμιδος ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠ.
27210 45909  
Τα τεύχη της διακήρυξης διατίθενται χωρίς χρέωση και σε έντυπη μορφή από 08-08-2018μέχρι και την 22-08-2018 και από (ώρα) 09:00π.μ. έως 13:00μ.μ
1.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΔΠΠ-Η/
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΡΙΘ. Ζ060 5004593/2018 
 
 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΠΠ-Η/ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΑΡΙΘ.Z060 5004593/2018 

24/7/2018
10.00 
 
 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ./ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ/ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 
ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΗΛ 2721045801 


Τα τεύχη της διακήρυξης διατίθενται χωρίς χρέωση και σε έντυπη μορφή από 10/7/2018 μέχρι και την 23/7/2018 από 09.30 έως 13.00 
 
-Διακήρυξη

 ΔΠΠ-Η/
ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 5004701/12.6.2018

Εργασίες καθαρισμού χώρων των Κτιρίων της Έδρας, των Πρακτορείων και Υποπρακτορείων της Περιοχής Ιωαννίνων για δύο (2) έτη

   18/7/2018
 10:00 

 
ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
2ος όροφος

ΛΕΚΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 τηλ. 2651069410 &
ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΚΙΜΩΝΑΣ
τηλ. 2651069407


-Συμπλήρωμα Νο2

-Συμπλήρωμα Νο1

- Διακήρυξη 

 ΔΠΠ-Η/
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΤΑΣ Z0605004598

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕΔΔΗΕ Π.ΑΡΤΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 15 ΜΗΝΩΝ

 24/7/18
 11:00

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΤΑΣ./ ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (1ος ορ.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΑΡΤΑΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΡΑΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΗΛ.2681023001

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΗΣ
ΔΠΠ-Η/ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ/ ΑΡΙΘ/Ζ060 5004209  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ / ΔΠΠ-Η/ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΓΙΑ ΈΝΑ (1) ΕΤΟΣ  02/07/2018
10:00 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ./ ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 26, 21100-ΝΑΥΠΛΙΟ,2ος όροφος, Πρωτόκολλο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ./ ΤΟΜΕΑΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 26/21100-ΝΑΥΠΛΙΟ 1ος όροφος Χ. Πετράκης ΤΗΛ .2752028875 εσ.229 ώρες 8: 00πμ -14: 00μμ
-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ
 ΔΠΠ-Η/
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΡΙΘ. Ζ060 5004610
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Π/Κ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΠ-Η ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΡΙΘ.Z060 5004610

18/6/2018 
10:00 

 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ./ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ/ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΗΛ 2721045801


Τα τεύχη της διακήρυξης διατίθενται χωρίς χρέωση και σε έντυπη μορφή από 5/06/2018 μέχρι και την 18/6/2016 και ώρα έως 09:30 

-Διακήρυξη

ΔΠΠ-Η
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
Z060/5004567/4.4.2018 /

ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ & ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΛΑΤΗ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

12/06/2018
10:00 
 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Αλεπού, Κέρκυρα, 49100, 1ος Όροφος (Αικ. Αναστασίου, τηλ. 26610 39447)

-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΗΣ


ΔΠΠ-Η/
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΡΑΣ Ζ060/5004620/07-05-2018
 
«Εργασίες καθαρισμού χώρων των κτιρίων της Περιοχής Πατρών ΤΕ & ΤΜΚ,της Αποθήκης 5021 και του Πρακτορείου κάτω Αχαϊας ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΤΡΩΝ (Ριον Φεγγου και Σταυροπουλου, Πρακτ.Κατω Αχαιας) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛ/ΣΟΥ - ΗΠΕΙΡΟΥ»

07/05/2018  09:00 

 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΡΑΣ Σμύρνης 1, 1ος Όροφος, Γραφείο 112

κος. Παναγιωτουνάκος Ελευθέριος-Φίλιππος τηλ. 2610 368113

Η Παρούσα διακήρυξη δημοσιεύθηκε στο κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο δημοσίων Συμβάσεων στις 21/05/2018 και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ www.deddie.gr απο τις 22/05/2018.

-Διακήρυξη

 ΔΠΠ-Η/
ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 5004528/2018
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Χ.Τ. & Μ.Τ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΠ-Η/ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 4/6/2018
10:00

ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΩΑΝΝΙΩΝ/ ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 2ος όροφος, γραφ. 204

ΛΕΚΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τηλ. 2651069410

-Διακήρυξη

 ΔΠΠ-Η
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Z060/5004526/23.3.2018 /
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΠΑΞΩΝ

05/06/2018
10:00 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Αλεπού, Κέρκυρα, 49100, 1ος Όροφος
Αικ. Αναστασίου, τηλ. 26610 39447

-Συμπλήρωμα Νο1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΗΣ
 

 ΔΠΠ-Η/
ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ/
ΑΡΙΘ/Ζ060 5004540
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΕ ΛΟΓΩ ΟΦΕΙΛΗΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΑΙΤΙΑΣ ΣΕ ΠΑΡΟΧΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ / ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΓΙΑ ΈΝΑ (1) ΕΤΟΣ

ΜΑΤΑΙΩΣΗ

10/05/2018
10:00
 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ./ ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 26/21100-ΝΑΥΠΛΙΟ/2ος όροφος

ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ/ ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 26/21100-ΝΑΥΠΛΙΟ 2ος όροφος Δ Μπουλούκου
ΤΗΛ .2752021410 ώρες 8: 00πμ -14: 00μμ


 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ

2.ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ  ΔΠΠ-Η/
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΡΑΣ Ζ060/10073168/25-05-2017

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ & ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΤΡΩΝ (ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ Κ. ΑΧΑΪΑΣ) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛ/ΣΟΥ - ΗΠΕΙΡΟΥ»

 14/11/2017 13:00 ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΡΑΣ Σμύρνης 1, 1ος Όροφος, Γραφείο 112

κα. Γεωργακοπούλου Πηνελόπη
τηλ. 2610 368109

Τα τεύχη της διακήρυξης διατίθενται χωρίς χρέωση και σε έντυπη μορφή από τις 07:00 έως 13:00

-Διακήρυξη

ΔΠΠ-Η/
ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 5003981/2017 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ / ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΥΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ

14/11/2017
09:00 

 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΩΑΝΝΙΩΝ/ ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 2ος όροφος

ΛΕΚΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τηλ. 2651069410

Τα τεύχη της διακήρυξης βρίσκονται στην ιστοσελίδα της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. www.deddie.gr  

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ- ΟΡΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

3. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

4. ΤΕΥΔ

ΔΠΠ-Η/ Π.ΑΡΤΑΣ/1/2017   
ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΤΑΣ

21/9/2017
11:00
 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ/1ος όροφος, γραφ.ΤΥ/ Π.ΡΑΠΤΗ
ΤΗΛ. 2681023001-27390

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ