Πίνακας Διακηρύξεων Διαγωνισμών Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Εθνικής Αμύνης 9Α, 546 21 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ. Κέντρο : 2310 360000

Η Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης προκηρύσσει  τους πιο κάτω ανοικτούς Διαγωνισμούς.
Η διάθεση των Τευχών των Διακηρύξεων γίνεται από τα αρμόδια γραφεία που αναφέρονται στην σχετική στήλη, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή και ώρες 08:00 έως 14:00.
 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ
ΛΗΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

 ΔΠΜ-Θ/
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ/
ΤΧΔ/2-2016
ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  17/5/2017 
10:00
Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης, οδός Εθνικής Αμύνης 9α, (Τ.Κ. 54621), τηλ. 2310-360000

1. Διακήρυξη
Όροι και οδηγίες


2. Πρόσκληση Καταμέτρησης

3. Σύμβαση

4. Υπεύθυνη Δήλωση Αποδοχής των όρων

5. Παράρτημα I
Υπόδειγμα Ταυτότητας


6. Παράρτημα II
ασφαλίσεις


7. Παράρτημα ΙΙΙ
Οικονομική
προσφορά


8. Παράρτημα ΙV
Σύμβαση Εμπιστευτικότητας


9. Υποδείγματα

 ΔΠΜ-Θ 5Α/2017 ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΥΤΗΣ ΣΤΗΝ 3001 ΠΕΡΙΦ. ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΔΠΜ-Θ
11/4/2017
10:00 
 
ΤΤΕΔ/ΔΠΜ-Θ
Αρμενοπούλου & Ιουλιανού 2 54635 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

κ. Περγαμηνέλης Κωνσταντίνος
ΤΗΛ. 2310965467
 Εξώφυλλο

Πρόσκληση

Διακήρυξη

Σύμβαση

ΔΠΜ-Θ
/ΠΑΘ/ΤΥ/66602 /
10.11.2016 

 
«ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

 01/03/2017 09:00   Τομέας Υποστήριξης Αλ. Παπαναστασίου 63-Πριάμου θες/νίκη

1ος όροφος
κ. Σαββίδη Ιωάννη
τηλ. 2310 984653
ΤΕΥΧΗ :

1) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

2) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ (ΤΕΥΧΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΚΗΡΥΞΗΣ)

3) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ