Πίνακας Διακηρύξεων Διαγωνισμών Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Εθνικής Αμύνης 9Α, 546 21 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ. Κέντρο : 2310 360000

Η Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης προκηρύσσει  τους πιο κάτω ανοικτούς Διαγωνισμούς.
Η διάθεση των Τευχών των Διακηρύξεων γίνεται από τα αρμόδια γραφεία που αναφέρονται στην σχετική στήλη, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή και ώρες 08:00 έως 14:00.
 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ
ΛΗΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

ΔΠΜ-Θ/
Περιοχή Βέροιας/
ΤΧΔ/4/
2017 
 
Λήψη ενδείξεων μετρητών καταναλωτών 18/05/2018 10:00  Χρήστος Τσέος
τηλ.23310-74825
1.Διακήρυξη
Όροι -Οδηγίες
Διαγωνισμού


2.Σχέδιο
Σύμβασης


3. ΤΕΥΔ

 
ΔΠΜ-Θ/2/3007219/
14.02.2018

Παροχή διοικητικών υπηρεσιών για τις ανάγκες της ΔΠΜ-Θ
16/04/2018 10:00 
 
Κοσμίδης Εμμ. Τ. 2310-360.224 1. Διακήρυξη με Παραρτήματα

2. Σχέδιο
Σύμβασης


3.Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)


ΔΠΜ-Θ/
Π.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
/3006641/2017 
Λήψη Eνδείξεων Mετρητών
Hλεκτρικής Eνέργειας
Kαταναλωτών Χ.Τ. της
Περιοχής Κομοτηνής
11/04/2018 10:00   Γραμματεία ΔΠΜ-Θ
Εθνικής Αμύνης 9Α
546 21 Θεσσαλονίκη
8ος όροφος
2310 360268
Συμπλήρωμα Νο1 

ΤΕΥΧΗ:

1) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

2) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

3) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

5) ΤΕΥΔ

 ΔΠΜ-Θ /ΠΑΘ/
ΤΧΔ/3007116/
12.1.2018

Λήψη Ενδείξεων Μετρητών Καταναλωτών Περιοχής Ανατολικής Θεσσαλονίκης  
28/03/2018 10:00
 Στάμου Σταυρούλα τηλ.2310-984645 Συμπλήρωμα Νο 1 

1. Πρόσκληση

2.Διακήρυξη
Όροι -Οδηγίες
Διαγωνισμού


3.Σχέδιο
Σύμβασης


4. ΤΕΥΔ

ΔΠΜΘ/
ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
/TX/1/2018 
Λήψη ενδείξεων μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας παροχών ΧΤ, στην Περιοχή Φλώρινας   28.03.2018
 10:00
Περιοχή Φλώρινας,
Ηλέκτρας 6, Φλώρινα

Α) Τομέας Χρηστών
(Χ”ευφραιμίδου) 2385049440

Β) Τομέας Υποστήριξης (Γραμματεία)
2385049400
ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :

A. Τ.Ε.Υ.Δ. (ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ)

B. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Γ. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Δ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΔΠΜ-Θ/
Π.ΣΕΡΡΩΝ
/ΤΧΔ/3006762/2017 
 
Λήψη Ενδείξεων μετρητών
ηλεκτρικής ενέργειας
κ καταναλωτών Χ.Τ. της
Π Περιοχής
Σερρών
16/03/2018 10:00   ΔΠΜ-Θ
Εθνικής Αμύνης 9Α
546 21 Θεσσαλονίκη
8ος όροφος
2310 360268
 
ΤΕΥΧΗ:

1) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

2) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

3) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

5) ΤΕΥΔ

ΔΠΜ-Θ/
ΤΥ-7/
2017
 Φύλαξη εγκαταστάσεων της ΔΠΜ-Θ στη Θεσσαλονίκη
23/02/2018
12:00
 
 Γραφείο 701 Τσιλιμιγκάκης Ν. τηλ.2310-360200 -ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 2:

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ
-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 1 :

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 (ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ) ΤΟΥ «ΣΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ»


1.Διακήρυξη
Όροι -Οδηγίες
Διαγωνισμού


 2.Σχέδιο
Σύμβασης

3.Πιστοποίηση
εργασιών


4.Τιμολόγιο
Προσφοράς


5.Τεύχος
Ασφαλίσεων


6.Κανονισμός
Ασφαλείας

7.Τεχνική
Περιγραφή


8. Ελάχιστο
Εργατικό Κόστος

9. ΤΕΥΔ