Πίνακας Διακηρύξεων Διαγωνισμών Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
Λ. Συγγρού 49, 117 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο: 210 9281600

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ
ΛΗΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

ΔΑΝΠ/
Ζ200 9170031/
16.01.2018 
Προμήθεια Tablets και I-Pads για την εταιρεία μας

 26/03/2018
11.00

ΔΑΝΠ Λ. Συγγρού 49,
117 43 Αθήνα 3ος όροφος Σ. Αναγνωστοπούλου τηλ. 210-9281931
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

- ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ