Πίνακας Διακηρύξεων Διαγωνισμών Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΗΣΙΩΝ
ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 112 – ΑΘΗΝΑ 11741
ΤΗΛ.: 210 9008726
FAX: 210 9008737

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ
ΛΗΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 
ΔΠΝ/4002401
07.08.2018 
 

 
Προμήθεια
Προκατασκευασμένου Οικίσκου Για Το Υποπρακτορείο Του Αγαθονησίου 
 
 


07/09/2018 10:00 
 
 
 
 
 
ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 2109008792
κα ΤΣΩΝΗ

Από 08.00
Έως 14.00 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
 ΔΠΝ/4002341/12.07.2018 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΠΟΞΗΛΩΜΕΝΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΤΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΔΠΝ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ  21/08/2018
10:00
 
ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/
ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 210 9008726
κα ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Από 08.00πμ
Έως 14.00μμ
 
ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:


-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1-8,
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ,
ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ,
ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ)

-ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ
 
 ΔΠΝ/
400230413.06.2018
 
Οπτική Επιθεώρηση Εναερίων Δικτύων
Μ.Τ ΚΑΙ Χ.Τ. Διοικητικής Περιοχής
Χανίων. 
 

03/08/2018 10:00   
ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 2109008726
κος ΚΩΤΣΙΑΒΡΑΣ

Από 08.00
Έως 14.00 

 

- ΤΕΥΔ

- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
 ΔΠΝ
Π. ΡΟΔΟΥ/
1/2018
Μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Πρακτορείου Καρπάθου 10/07/2018
 
 ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΟΔΟΥ/ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 108
ΡΟΔΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

Τηλ. 2241027468
Κος Παρασκευάς
Από 08.00. Έως 14.00
 Τα Τεύχη της Διακήρυξης θα διατίθενται σε έντυπη μορφή μέχρι και την
09/07/2018, ώρα
14:00μμ από την ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 108, ΡΟΔΟΣ- ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


 
ΔΠΝ/
4002323
13.06.2018


 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΣΥΝΟΜΙΛΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΝ


09/07/2018 10:00  
 
ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 2109008726
κος ΚΩΤΣΙΑΒΡΑΣ

Από 08.00
Έως 14.00

 

- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
ΔΠΝ/
4002294
09.05.2018

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΝ 06/06/2018 10:00   
ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 2109008726
κος ΚΩΤΣΙΑΒΡΑΣ

Από 08.00
Έως 14.00

 

- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
ΔΠΝ/
4002295
10.05.2018.


Βοηθητικές Υπηρεσίες Μελετών Δικτύων Διανομής
Και Παροχών Περιοχής Ρόδου


12/06/2018 10:00  
 
ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 2109008726
κος ΚΩΤΣΙΑΒΡΑΣ

Από 08.00
Έως 14.00

 

- ΤΕΥΔ

- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
 ΔΠΝ/4002290 Φύλαξη Των Εγκαταστάσεων της Έδρας Περιοχής Ηρακλείου
01/06/2018  10:00  
 
ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 2109008790
Κα Τσώνη

Από 08.00
Έως 14.00

-Διευκρινίσεις 

- TEYΔ

- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΠΝ/
4002171
02.02.2018. 


 
Βοηθητικές Υπηρεσίες Μελετών Δικτύων Διανομής
Και Παροχών Περιοχής Σάμου


09/05/2018 10:00  
 
ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 2109008726
κος ΚΩΤΣΙΑΒΡΑΣ

Από 08.00
Έως 14.00

 

- ΤΕΥΔ

- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΔΠΝ/
ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ/
4002227
/28.02.2018 
 
ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΉΜΑΤΟΣ ΠΕΛΑΤΗ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΜΟΙΡΩΝ ΚΑΙ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ).


16/04/2018 
10:00  
 
ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/
ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 210 9008726
κα ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Από 08.00
Έως 14.00

 
ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:


-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1-7,
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ)

-ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

ΔΠΝ/4002206  EΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ Π/Κ ΛΗΜΝΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 22/03/2018 10:00  ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 2109008792
Κα ΤΣΩΝΗ

Από 08.00π.μ.
Έως 14.00μμ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

- ΤΕΥΔ

- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΠΝ/
4002210
26.02.2018. 


 
 
Συντήρηση Ζώνης Διέλευσης Εναέριας Γραμμής 66 kv Μυτιλήνης-Καλλονής.


 
20/03/2018 10:00 
ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 2109008726
κος ΚΩΤΣΙΑΒΡΑΣ

Από 08.00
Έως 14.00

-Διευκρίνιση

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ


- ΤΕΥΔ

- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
 ΔΠΝ/
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΜΟΥ/
4002168/24.01.2018
ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΉΜΑΤΟΣ ΠΕΛΑΤΗ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΑΜΟΥ (ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ, ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΥΔΗΛΟΥ).


 
27/04/2018 
10:00  
 
ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/
ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 210 9008726
κα ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Από 08.00
Έως 14.00

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο 1


ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:


-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1-7,
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ)

-ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

 ΔΠΝ/4002146
28.02.2018.
Αποκοπές και Επαναφορές Παροχών Ηλεκτρικής
Ενέργειας
Διοικητικής Περιοχής
Ρεθύμνου.
 26/04/2018 10:00

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 2109008726
κος ΚΩΤΣΙΑΒΡΑΣ

Από 08.00
Έως 14.00
 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1

- ΤΕΥΔ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
 
ΔΠΝ/4002240
28.02.2018.


 
Αποκοπές και Επαναφορές Παροχών Ηλεκτρικής
Ενέργειας
Διοικητικής Περιοχής
Κω.28/03/2018 10:00  
 
ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 2109008726
κος ΚΩΤΣΙΑΒΡΑΣ

Από 08.00
Έως 14.00

 

- ΤΕΥΔ

- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
 ΔΠΝ/4002155/
19.01.2018
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΙ ΣΑΛΑΚΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΝ/ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΟΔΟΥ.


 
23/04/2018 
10:00 

 
ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/
ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 210 9008726
κα ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Από 08.00
Έως 14.00

ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ Νο 1 ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 


ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο 1


ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:


-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1-7,
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ,
ΤΕΥΧΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ,
ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ)

-ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

 
ΔΠΝ/4002205
12.02.2018.


 
Αποκοπές και Επαναφορές Παροχών Ηλεκτρικής
Ενέργειας
Διοικητικής Περιοχής
Χίου.26/03/2018 10:00  
 
ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 2109008726
κος ΚΩΤΣΙΑΒΡΑΣ

Από 08:00
Έως 14:00

 

- ΤΕΥΔ

- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ