Πίνακας Διακηρύξεων Διαγωνισμών Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΗΣΙΩΝ
ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 112 – ΑΘΗΝΑ 11741
ΤΗΛ.: 210 9008726
FAX: 210 9008737

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ
ΛΗΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 
ΔΠΝ/
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΙΟΥ /
4001818-2017


ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ & ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΙΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΗΣΙΩΝ (ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΑΥΤΗΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ, ΨΑΡΩΝ, ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ, ΒΟΛΙΣΣΟΥ, ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ)

 25/05/2017
09:00

 
ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓ. ΓΡΑΦΕΙΟ Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 2109008792
κα ΤΣΩΝΗ

Από 08.00
Έως 14.00

- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

- ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ)

- ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ)

 
ΔΠΝ/
Περ. Ηρακλείου - 4001831/ 2017


 
Βοηθητικές Υπηρεσίες Μελετών Δικτύων Διανομής και Παροχών της Περιοχής Ηρακλείου

 23/05/2017
09:00

 
ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓ. ΓΡΑΦΕΙΟ Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 2109008792
κα ΤΣΩΝΗ

Από 08.00
Έως 14.00

 
- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

- ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

- ΣΥΜΒΑΣΗ

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

- ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

- ΟΔΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ

- ΠΙΝΑΚΕΣ 5η ΑΝΑΘ.

- ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

 
ΔΠΝ/
ΠΕΡΙΟΧΗ
 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 /4001856 - 2017


ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ & ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΗΣΙΩΝ (ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΑΥΤΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΣΗΤΕΙΑΣ)

 19/05/2017
09:00

 
ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓ. ΓΡΑΦΕΙΟ Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 2109008792
κα ΤΣΩΝΗ

Από 08.00
Έως 14.00
 

- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

- ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ)

- ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ)

 ΔΠΝ/
ΠΕΡ. ΧΑΝΙΩΝ 4001882/2017


Βοηθητικές Υπηρεσίες Μελετών Δικτύων Διανομής και Παροχών στην Περιοχή Χανίων (Έδρα Περιοχής και Π/Κ Βρυσσών) της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών. 

 

 03/05/2017
09:00

 
ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓ. ΓΡΑΦΕΙΟ Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 2109008792
κα ΤΣΩΝΗ

Από 08.00
Έως 14.00

 
- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

- ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

- ΣΥΜΒΑΣΗ

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

- ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

- ΟΔΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ

-ΠΙΝΑΚΕΣ 5η ΑΝΑΘ.

- ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

 ΔΠΝ/
ΠΕΡ. ΛΕΣΒΟΥ 4001753/2016

 
ΑΠΟΚΟΠΕΣ – ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΕΣΒΟΥ (ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΚΑΛΛΟΝΗΣ & ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΙ , ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ, ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ, ΑΝΤΙΣΣΑΣ)

 24/04/2017
09:00

 
ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓ. ΓΡΑΦΕΙΟ Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 2109008792
κα ΤΣΩΝΗ

Από 08.00
Έως 14.00

 

- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

- ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ)

- ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ)

 ΔΠN/
ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΣΒΟΥ
/4001838/2017

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ Π/Κ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΚΑΙ Υ/Κ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ-ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΑΣ

 19/4/2017
12:00

ΔΠΝ/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΣΒΟΥ ΟΔ. ΕΛΥΤΗ 5 ,81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ , 1ος όροφος
Ε. ΒΑΚΙΡΛΗΣ ΤΗΛ. 2251041641
Τα τεύχη της διακήρυξης θα διατίθενται ηλεκτρονικά έως την 18/4/2017 από 9:00 μέχρι 13:00 από γραφ. ΔΕΔΔΗΕ/Π. ΛΕΣΒΟΥ/ΕΔΡΑ Οδ. Ελύτη 5 Μυτιλήνη ή στο www.deddie.gr 

 1.Πρόσκληση

2.Όροι διακήρυξης

3. Συμφωνητικό 
 
4. Γενικοί όροι της σύμβασης 

5. Τεύχος περί ασφαλίσεων

 
ΔΠΝ/ΠΕΡ. ΧΑΝΙΩΝ 4001790


 
ΑΠΟΚΟΠΕΣ – ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ (ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΒΡΥΣΣΩΝ, ΚΙΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΚΑΝΤΑΝΟΥ)

 30/03/2017
09:00

 
ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓ. ΓΡΑΦΕΙΟ Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 2109008792
κα ΤΣΩΝΗ

Από 08.00
Έως 14.00

- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

-ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ)

- ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ)

 
ΔΠΝ/Περ. Σάμου - 4001795/ 2016


 
Βοηθητικές Υπηρεσίες Μελετών Δικτύων Διανομής και Παροχών στα νησιά αρμοδιότητας της Περιοχής Σάμου (Σάμος, Ικαρία, Φούρνοι, Αγαθονήσι, Θύμαινα)

 
10/03/2017
09:00 
ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓ. ΓΡΑΦΕΙΟ Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 2109008792
κα ΤΣΩΝΗ

Από 08.00
Έως 14.00

- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

- ΣΥΜΒΑΣΗ

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

- ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

- ΟΔΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ

- ΠΙΝΑΚΕΣ 5η ΑΝΑΘ.

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

 
ΔΠΝ/ΠΕΡ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4001734/2016


 
ΑΠΟΚΟΠΕΣ – ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΜΟΙΡΩΝ & ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ , ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ)

 
06/03/2017
09:00 
ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓ. ΓΡΑΦΕΙΟ Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 2109008792
κα ΤΣΩΝΗ

Από 08.00
Έως 14.00

- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

- ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ)

- ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ)

 
ΔΠΝ/4001716-2016
 Π.ΚΩ


 
Βοηθητικές Υπηρεσίες Μελετών Δικτύων Διανομής και Παροχών στα νησιά Νίσυρος, Γυαλί, Κως, Λέρος, Λειψοί, Πάτμος, Αστυπάλαια, Αρκοί, Μαράθι, αρμοδιότητας της Περιοχής Κω της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών.

 
23/03/2017
09:00 
ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓ. ΓΡΑΦΕΙΟ Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 2109008792
κα ΤΣΩΝΗ

Από 08.00
Έως 14.00

Συμπλήρωμα Νο1

Πρόσκληση-Παράταση

- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

- ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

- ΣΥΜΒΑΣΗ

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

- ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

-ΟΔΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ

- ΠΙΝΑΚΕΣ 5η ΑΝΑΘ.

- ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

 
ΔΠΝ/
4001741-2016/
 Π.ΛΕΣΒΟΥ 


ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ & ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΗΣΙΩΝ (ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ, ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ, ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ, ΑΝΤΙΣΣΑΣΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΛΗΜΝΟΥ)

 23/02/2017
09:00

 
ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓ. ΓΡΑΦΕΙΟ Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 2109008792
κα ΤΣΩΝΗ

Από 08.00
Έως 14.00

 

- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

- ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ)

- ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ)

ΔΠΝ 2
/ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΝΙΩΝ / Υ/Κ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ

 
Μίσθωση ακινήτου στα Αντικύθηρα

 02/02/2017
12:30

 
Μαρία Ιγγλεζάκη
Τηλ. 28210 48334

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
2ος ΟΡΟΦΟΣ
Διακήρυξη

 

ΔΠΝ 1/
ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΝΙΩΝ 
Υ/Κ ΓΑΥΔΟΥ

 
Μίσθωση ακινήτου στη Γαύδο

 

02/02/2017
12:00

 
Μαρία Ιγγλεζάκη
Τηλ. 28210 48334

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
2ος ΟΡΟΦΟΣ
Διακήρυξη

 
ΔΠΝ/ΠΕΡ. ΡΟΔΟΥ
4001715/2016

Συμπλήρωμα Νο1

ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ & ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΟΔΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΗΣΙΩΝ (ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΚΑΣΟΥ, ΤΗΛΟΥ, ΧΑΛΚΗΣ, ΣΥΜΗΣ, ΜΕΓΙΣΤΗΣ)

 
06/02/2017
09:00 
ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓ. ΓΡΑΦΕΙΟ Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 2109008792
κα ΤΣΩΝΗ

Από 08.00
Έως 14.00

 Συμπλήρωμα Νο1

- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

- ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ)

- ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ)