Πίνακας Διακηρύξεων Διαγωνισμών Διεύθυνσης Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΜΙΑΣ
2ο ΧΛΜ Ν.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
35 100 ΛΑΜΙΑ
ΤΗΛ. 2231041059 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ
ΛΗΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 ΔΠΚΕ/12/2018 ΑΠΟΚΟΠΕΣ - ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΠΚΕ  04/09/2018
09:00 
ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΔΠΚΕ
2ος όροφος ΓΡ. 11
Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΙΣ 04.09.2018 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 09:00 ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΔΠΚΕ - ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ
2ο χλμ ΝΕΟ Λαμίας -Αθήνας
Κ 35 100 ΛΑΜΙΑ
TΗΛ.: 2231042814, ΣΥΝΤΖΙΡΜΑ ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΗΛ.2231041008 ΠΟΛΥΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

- ΤΕΥΔ  
 ΔΠΚΕ/02/2018 ΦΥΛΑΞΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΒΟΛΟΥ 03/08/2018 09:00   ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΔΠΚΕ 2ος όροφος ΓΡ. 11 Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΙΣ 03/08/2018 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 09:00 ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΔΠΚΕ - ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ 2ο χλμ ΝΕΟ Λαμίας -Αθήνας ΤΚ 35 100 ΛΑΜΙΑ ΤΗΛ.: 22310 41074 κα Ευθ. Αποστολοπούλου 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΔΠΚΕ
 11/2018

 
 Πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκποίηση ξύλινων στύλων στην Περιφερειακή Αποθήκη Βόλου (Α΄ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου)

25/07/2018
12:00

 
 
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. / ΔΠΚΕ
2ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας - Αθήνας τα.κ. 35100 ΛΑΜΙΑ Κτίριο Α, 2ος όροφος Γραμματεία (Πρωτόκολλο)
Η. ΡΑΠΤΗΣ
 Τηλ. 2231042814 & 69747397001. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 2. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 3. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 4. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 5. ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΛΩΣΗΣ Ν. 1599/1986 

6. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


ΔΠΚΕ /01/2018   ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ , ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ & ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ,ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ,ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ &ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΠΚΕ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΙΣ ΕΔΡΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΚΑΡΥΣΤΟΥ, ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ, ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΚΥΜΗΣ . 10/09/2018  10:00 
 
 
ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ CosmoOne ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΓΧΑΡΤΑ (ΣΕ ΦΑΚΕΛΛΟ) ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΔΠΚΕ 2ος όροφος ΓΡ. 11 Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΙΣ 18/09/2018 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΔΠΚΕ - ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ 2ο χλμ ΝΕΟ Λαμίας -Αθήνας ΤΚ 35 100 ΛΑΜΙΑ ΤΗΛ.: 2231042814, ΣΥΝΤΖΙΡΜΑ ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΗΛ.2231041008 ΠΟΛΥΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ -Συμπλήρωμα Νο2

- ΤΕΥΔ (μορφή XML)

-Συμπλήρωμα Νο1

 -ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 ΔΠΚΕ /
Π.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
09/2018
ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ , ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ & ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΠΚΕ

12/07/2018
09:00

 
ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΔΠΚΕ 2ος όροφος ΓΡ. 11 Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΙΣ 29/06/2018 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΔΠΚΕ - ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ 2ο χλμ ΝΕΟ Λαμίας -Αθήνας ΤΚ 35 100 ΛΑΜΙΑ ΤΗΛ.: 2231042814, Κα ΣΥΝΤΖΙΡΜΑ ΤΗΛ.2231041008 ΠΟΛΥΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

-Συμπλήρωμα Νο1

-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

-ΤΕΥΔ

 ΔΠΚΕ /
Π.ΧΑΛΚΙΔΑΣ
07/2018
ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ , ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ & ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΠΚΕ

29/06/2018 
9:00 

 
ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΔΠΚΕ 2ος όροφος ΓΡ. 11 Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΙΣ 29/06/2018 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 9:00 ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΔΠΚΕ - ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ 2ο χλμ ΝΕΟ Λαμίας -Αθήνας ΤΚ 35 100 ΛΑΜΙΑ ΤΗΛ.: 2231042814, Κα ΣΥΝΤΖΙΡΜΑ ΤΗΛ.2231041008 ΠΟΛΥΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

-ΤΕΥΔ

 ΔΠΚΕ /
Π.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
08/2018
ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ , ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ & ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΗΣ ΔΠΚΕ

5/07/2018 
9:00 

 
ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΔΠΚΕ 2ος όροφος ΓΡ. 11 Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΙΣ 28/06/2018 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 9:00 ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΔΠΚΕ - ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ 2ο χλμ ΝΕΟ Λαμίας -Αθήνας ΤΚ 35 100 ΛΑΜΙΑ ΤΗΛ.: 2231042814, Κα ΣΥΝΤΖΙΡΜΑ ΤΗΛ.2231041008 ΠΟΛΥΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΝΟ 1

-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

-ΤΕΥΔ

 ΔΠΚΕ /
Π. ΒΟΛΟΥ
Νο 15/2017

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ (ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ, ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΣΚΙΑΘΟΥ - ΣΚΟΠΕΛΟΥ - ΑΛΟΝΗΣΟΥ - ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ - ΖΑΓΟΡΑΣ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΒΟΛΟΥ

30/03/2018  10:00 

 
ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΔΠΚΕ 2ος όροφος ΓΡ. 11 Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΙΣ 30/03/2018 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΔΠΚΕ - ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ 2ο χλμ ΝΕΟ Λαμίας -Αθήνας ΤΚ 35 100 ΛΑΜΙΑ ΤΗΛ.: 24210 83710 κα ΑΙΚ. ΜΟΣΧΟΥ - Κ. Ν. ΠΑΛΙΟΥΡΑ

-Διευκρίνιση Νο1 

- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΠΚΕ /
Π. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
 Νο 1/2018  
 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ

27/03/2018  09:00 

 
ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΔΠΚΕ 2ος όροφος ΓΡ. 11 Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΙΣ 27/03/2018 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 9:00 ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΔΠΚΕ - ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ 2ο χλμ ΝΕΟ Λαμίας -Αθήνας ΤΚ 35 100 ΛΑΜΙΑ ΤΗΛ.: 22610 28089 εσωτ.158 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝ.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1

 - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΠΚΕ /
Π. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Νο 1/2018 

 
ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ & ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΠΚΕ

 02/03/2018  9:00

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΔΠΚΕ 2ος όροφος ΓΡ. 11 Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΙΣ 02/03/2018 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 9:00 ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΔΠΚΕ - ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ 2ο χλμ Ν.Ε.Ο. Λαμίας - Αθήνας ΤΚ 35 100 ΛΑΜΙΑ ΤΗΛ.: 2231042814, Κα ΣΥΝΤΖΙΡΜΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 ΔΠΚΕ /
Π. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 3/2017
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΠΚΕ/ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΚΑΙ Υ/Π ΓΡΑΒΙΑΣ & ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ 13/02/2018 10:00   ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΔΠΚΕ 2ος όροφος ΓΡ. 11 Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΙΣ 13/02/2018 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΔΠΚΕ - ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ 2ο χλμ ΝΕΟ Λαμίας -Αθήνας ΤΚ 35 100 ΛΑΜΙΑ ΤΗΛ.: 2265029131, (εσωτ. 132) ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ