Πίνακας Διακηρύξεων Διαγωνισμών Διεύθυνσης Διαχείρισης Νησιών

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΗΣΙΩΝ
Λεωφόρος Συγγρού 98-100
117 41 ΑΘΗΝΑ

  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ
ΛΗΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

 ΔΔΝ/
Κ-Ρ/80107


 

ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΔΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΔΔΝ          

 27/06/2018
10:00

ΔΔΝ/Υπηρεσίες Κρήτης – Ρόδου, οδός τέρμα Καστοριάς, Κατσαμπάς, ΤΚ 713 07 Ηράκλειο Κρήτης, 1ος Όροφος,
κα Σ. Σταματάκη
Τηλ. 2810 303232

-Διευκρίνιση

-Διακήρυξη