Πίνακας Διακηρύξεων Διαγωνισμών Διεύθυνσης Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ
Λεωφόρος Αθηνών 72, 185 47 Ν.ΦΑΛΗΡΟ


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ
ΛΗΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

 
ΔEEΔ-20
 
Συμπλήρωμα 1

Συμπλήρωμα 2

Συμπλήρωμα 3


ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΝΤΙΣΗ ΔΥΟ (2) Υ/Β ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΙΣΧΥΟΣ, ΤΑΣΕΩΣ 20 KV ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ XLPE ΣΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ «ΚΟΛΠΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ»

 
17/01/2017 10:00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 17.01.2017 10:00 π.μ στο γραφείο 101, 1ος όροφος, Λεωφ. Συγγρού 98-100, 117 41 Αθήνα, ή Λ.Αθηνών 72 Ν. Φάληρο, 2°ς όροφος, πρωτόκολλο.

ΔΕΔΔΗΕ/ΔΕΕΔ Λ. Συγγρού 98-100, Αθήνα Σ. Μπακιρτζόγλου 210 9090633 Σ. Μάρακα 210 9090635
- Συμπλήρωμα Νο3

- Συμπλήρωμα Νο2

Συμπλήρωμα Νο 1

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

1. Πρόσκληση

2. Όροι και Οδηγίες του Διαγωνισμού

3. Τεύχος Α - Συμφωνητικό

4. Τεύχος Β - Τιμολόγιο Προσφοράς

5. Τεύχος Γ - Ειδικοί Όροι

6. Τεύχος Δ - Τεχνική Περιγραφή Εργου

7. Τεύχος Ε - Τεχνικές Προδιαγραφές

8. Τεύχος ΣΤ - Μελέτη και Σχέδια

8.1 Βασικά στοιχεία μελέτης

8.2 Σχέδιο 37091-00-01_01

8.3 Σχέδιο Πυραμίδες Επισήμανσης

9. Τεύχος Η - Γενικοί Όροι

10. Τεύχος Θ - Προϋπολογισμός Προσφοράς

11. Τεύχος Ι - Ασφαλίσεις
 
12. Τεύχος ΙΑ - Υποδείγματα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

- Διευκρίνιση Νο1

- Διευκρίνιση Νο2

- Διευκρίνιση Νο3


 ΔEEΔ-21

Συμπλήρωμα 2 


«Καθαρισμός των στολών εργασίας του προσωπικού του ΔΕΔΔΗΕ / ΔΕΕΔ στο Ν. Φάληρο»

 27/09/2016
10:00


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 27.09.2016 10:00 π.μ στο γραφείο 101, 1ος όροφος, Λεωφ. Συγγρού 98-100, 117 41 Αθήνα, ή Λ.Αθηνών 72 Ν. Φάληρο, 2°ς όροφος, πρωτόκολλο.

ΔΕΔΔΗΕ/ΔΕΕΔ Λ. Συγγρού 98-100, Αθήνα
Σ. Μπακιρτζόγλου 210 9090633
Φ. Γιαλαντζή 210 9090637
Συμπλήρωμα 2

Συμπλήρωμα 1

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

1. Πρόσκληση

2. Όροι και Οδηγίες του Διαγωνισμού

3. Τεύχος Α - Συμφωνητικό

4. Τεύχος Β - Τιμολόγιο Υπηρεσίας

5. Τεύχος Γ - Προμέτρηση - Προϋπολογισμός

6.Τεύχος Δ - Υποδείγματα


 
ΔEEΔ-18


ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

 23/06/2016 10:00ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 23.06.2016 10:00 π.μ στο γραφείο 101, 1ος όροφος, Λεωφ. Συγγρού 98-100, 117 41 Αθήνα, ή Λ.Αθηνών 72 Ν. Φάληρο, 2°ς όροφος, πρωτόκολλο.

ΔΕΔΔΗΕ/ΔΕΕΔ Λ. Συγγρού 98-100, Αθήνα M. Παπανδρεοπούλου 210 9090631 Σ. Μπακιρτζόγλου 210 9090633
- Ανακοίνωση

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

1. Πρόσκληση

2. Όροι και Οδηγίες του Διαγωνισμού

3. Τεύχος Α - Συμφωνητικό

4. Τεύχος Β - Τιμολόγιο Υπηρεσίας και το συνημμένο σ΄αυτό "Έντυπο Προσφοράς

5. Τεύχος Γ - Τεχνική Περιγραφή Εργασιών

6. Τεύχος Ε - Υποδείγματα


 
ΔEEΔ-19


Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/ΣΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ

 15/06/2016 10:00

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 15.06.2016 10:00 π.μ στο γραφείο 101, 1ος όροφος, Λεωφ. Συγγρού 98-100, 117 41 Αθήνα, ή Λ.Αθηνών 72 Ν. Φάληρο, 2°ς όροφος, πρωτόκολλο.

ΔΕΔΔΗΕ/ΔΕΕΔ Λ. Συγγρού 98-100, Αθήνα Σ. Μπακιρτζόγλου 210 9090633

- Ανακοίνωση

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

1. Πρόσκληση

2. Όροι και Οδηγίες του Διαγωνισμού

3. Τεύχος Α - Συμφωνητικό

4. Τεύχος Β - Τιμολόγιο Προσφοράς & το συνημμένο σε αυτό "Εντυπο Προσφοράς"

5. Τεύχος Γ - Τεχνική Περιγραφή Εργασιών

6. Τεύχος Δ - Σχέδια Εξώφυλλο

- Σχέδιο Ν° 1

- Σχέδιο Ν° 2

- Σχέδιο Ν° 3

- Σχέδιο Ν° 4

Σχέδιο Ν° 5

- Σχέδιο Ν° 6

- Σχέδιο Ν° 7

- Σχέδιο Ν° 8

Σχέδιο Ν° 9

- Σχέδιο Ν° 10

-Σχέδιο Ν° 11

- Σχέδιο Ν° 12

- Σχέδιο Ν° 13

Σχέδιο Ν° 14
 
Σχέδιο Ν° 15

Σχέδιο Ν° 16
 
- Σχέδιο Ν° 17

7. Τεύχος Ε Ασφαλίσεις

8. Τεύχος ΣΤ Υποδείγματα


 
ΔEEΔ-17


ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΥΛΟΥΣ:
ΠΑΡΟΥ – ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ – ΠΟΡΟΥ

 02/06/2016 10:00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 02.06.2016 10:00 π.μ στο γραφείο 101, 1ος όροφος, Λεωφ. Συγγρού 98-100, 117 41 Αθήνα, ή Λεωφ. Αθηνών 72 Ν. Φάληρο, 2°ς όροφος, πρωτόκολλο.

ΔΕΔΔΗΕ/ΔΕΕΔ Λ. Συγγρού 98-100, Αθήνα M. Παπανδρεοπούλου 210 9090631
Σ. Μπακιρτζόγλου 210 9090633

- Ανακοίνωση

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

1. Πρόσκληση

2.Όροι και Οδηγίες του Διαγωνισμού

3. Τεύχος Α - Συμφωνητικό

4. Τεύχος Β - Τιμολόγιο Υπηρεσίας και το συνημμένο σ΄αυτό "΄Εντυπο Προσφοράς" Προσφοράς
 
5. Τεύχος Γ - Τεχνική Περιγραφή Εργασιών

6. Τεύχος Ε - Υποδείγματα


 
ΔEEΔ-16
Συμπλήρωμα 1


ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ 40/50MVA, 150/15,75–21kV, ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ Dyn1, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ELECTROPUTERE ΤΟΥ Υ/Σ ΛΗΤΗΣ

 
17/06/2016 10:00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 17.06.2016 10:00 π.μ στο γραφείο 101, 1ος όροφος, Λεωφ. Συγγρού 98-100, 117 41 Αθήνα, ή Λ.Αθηνών 72
Ν. Φάληρο, 2°ς όροφος, πρωτόκολλο.

ΔΕΔΔΗΕ/ΔΕΕΔ Λ. Συγγρού 98-100, Αθήνα
Σ. Μπακιρτζόγλου 210 9090633

- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ
Επισυνάπτεται η Τεχνική Προδιαγραφή SS-25/14 στα Αγγλικά. Διευκρινίζεται ότι το ελληνικό κείμενο υπερισχύει του Αγγλικού.

Συμπλήρωμα 1

- Ανακοίνωση

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

1. Πρόσκληση

2. Όροι και Οδηγίες του Διαγωνισμού

3. Τεύχος Α - Συμφωνητικό

4. Τεύχος Β - Τιμολόγιο Προσφοράς & το συνημμένο σε αυτό "Εντυπο Προσφοράς"

5. Τεύχος Γ - Ειδικοί όροι

6. Τεύχος Δ - Τεχνική Περιγραφή Εργασιών

7. Τεύχος Ε - Γενικοί όροι

8.Τεύχος ΣΤ - Ασφαλίσεις

9. Τεύχος Ζ- Υποδείγματα


 
ΔEEΔ-15

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

 31/03/2016 10:00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 31.03.2016 10:00 π.μ στο γραφείο 101, 1ος όροφος, Λεωφ. Συγγρού 98-100, 117 41 Αθήνα, ή Λ.Αθηνών 72 Ν. Φάληρο, 2°ς όροφος, πρωτόκολλο.

ΔΕΔΔΗΕ/ΔΕΕΔ Λ. Συγγρού 98-100, Αθήνα
M. Παπανδρεοπούλου 210 9090631 Σ. Μπακιρτζόγλου
210 9090633

Ανακοίνωση 

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

1. Πρόσκληση

2. Όροι και Οδηγίες του Διαγωνισμού

3. Τεύχος Α - Συμφωνητικό

4. Τεύχος Β - Τιμολόγιο Υπηρεσίας και το συνημμένο σ΄αυτό "Εντυπο Προσφοράς"

5.Τεύχος Γ - Τεχνική Περιγραφή Εργασιών

6. Τεύχος Ε - Υποδείγματα


 
ΔEEΔ-14

Μίσθωση προσωπικού, πλωτών μέσων και εξοπλισμού για την αποκατάσταση των βλαβών των Υ/Β καλωδίων ΜΤ στις διασυνδέσεις “Μαγνησία –Τρίκερι” και “Κάσος-Κάρπαθος

 15/03/2016 10:00 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 15.03.2016 10:00 π.μ στο γραφείο 101, 1ος όροφος, Λεωφ. Συγγρού 98-100, 117 41 Αθήνα, ή Λ.Αθηνών 72 Ν. Φάληρο, 2°ς όροφος, πρωτόκολλο.

ΔΕΕΔ Λ. Συγγρού 98-100, Αθήνα
Σ. Μπακιρτζόγλου 210 9090633
ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

- Ανακοίνωση

1. Πρόσκληση

2. Όροι και Οδηγίες του Διαγωνισμού

3. Τεύχος Α - Συμφωνητικό

4. Τεύχος Β - Τιμολόγιο Προσφοράς

5. Τεύχος Γ - Τεχνική Περιγραφή Εργασιών

6. Τεύχος Ε - Προμέτρηση-Προϋπολογισμός

7. Τεύχος ΣΤ - Υποδείγματα


 
ΔEEΔ-9
 Συμπλήρωμα 1
Συμπλήρωμα Νο2


Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/ΣΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ

25/04/2016 10:00 


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 25/04/2016 10:00 π.μ στο γραφείο 101, 1ος όροφος, Λεωφ. Συγγρού 98-100, 117 41 Αθήνα, ή Λ.Αθηνών 72 Ν. Φάληρο, 2°ς όροφος, πρωτόκολλο. 

ΔΕΔΔΗΕ/ΔΕΕΔ Λ. Συγγρού 98-100, Αθήνα
Σ. Μπακιρτζόγλου 210 9090633 
          
Με το Συμπλήρωμα Ν° 2 παρατάθηκε η ημερομηνία υποβολής των προσφορών και τροποποιήθηκε το τεύχος Πρόσκληση

1. Πρόσκληση


Συμπλήρωμα 1

Διευκρινίσεις σε ερωτήματα που τέθηκαν από ενδιαφερόμενους.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Νο1

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

1.Πρόσκληση

2. Όροι και Οδηγίες του Διαγωνισμού

3. Τεύχος Α - Συμφωνητικό

4. Τεύχος Β - Τιμολόγιο Προσφοράς & το συνημμένο σε αυτό "Εντυπο Προσφοράς"

5. Τεύχος Γ - Τεχνική Περιγραφή Εργασιών 

6. Τεύχος Δ - Σχέδια 

- Νο1

- Νο2

- Νο3

- Νο4

- Νο5

- Νο6

- Νο7

- Νο8

- Νο9

- Νο10

- Νο11

- Νο12

- Νο13

- Νο14

- Νο15

- Νο16

- Νο17

7. Τεύχος Ε Ασφαλίσεις

8. Τεύχος ΣΤ Υποδείγματα