Πίνακας Διακηρύξεων Διαγωνισμών Διεύθυνσης Οικονομικών Λειτουργιών

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 49 - 11743 ΑΘΗΝΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ
ΛΗΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

 ΔΟΛ 700002/2017

Ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων των Στελεχών Διοίκησης της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

 21/12/2017
12:30

ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΟΝΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ


-ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ