Πίνακας Διακηρύξεων Διαγωνισμών Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 5 - 7  ΑΘΗΝΑ 105 49

Η Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής  προκηρύσσει τους πιο κάτω ανοικτούς Διαγωνισμούς.

Η διάθεση των Τευχών των Διακηρύξεων γίνεται από τα αρμόδια αγοραστικά γραφεία που αναφέρονται στη σχετική στήλη από Δευτέρα μέχρι Παρακευή και ώρες από 8:00 έως 13:00

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

 ΔΠΑ/ΕΠ-6842 «ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΞΗΛΩΜΕΝΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΤΥΛΩΝ» στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΔΠΑ)  31/08/2018
13:00
 
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΔΠΑ,
ΟΔΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 56-58, 6ος ΟΡΟΦΟΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ 606, ΑΠΟ 08:00 – 13:00,
(ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)
ΜΕΧΡΙ 31/08/2018

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΙΣ 03/09/2018, ΗΜΈΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ
ΚΑΙ ΩΡΑ 10.00, ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΔΠΑ, ΟΔΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 56-58, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ 420
 
ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 


ΔΠΑ/ΕΠ-6830/2018 

 
 
«ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ & ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΔΠΑ).


09/07/2018 
 13:00 


 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ 01/06/2018 ΕΩΣ
09/07/2018 ώρα 13:00
(ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ «sourceONE» ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ www.marketsite.gr  


- 6830.xml

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΤΕΥΧΗ :

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

2. ΤΕΥΧΟΣ Α΄- ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ


- espd-request 

ΔΠΑ/ΕΠ-6827
 
«ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΧΛΩΡΙΩΜΕΝΩΝ ΔΙΦΑΙΝΥΛΙΩΝ ΣΕ ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΕΛΑΙΟ Μ/Σ».
 
16/05/2018 
13:00 
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΔΠΑ 8ος οροφ. 809 γραφ.
ΑΠΟ 08:00 – 13:00
(ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)
ΜΕΧΡΙ 16/05/2018

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΙΣ
17/05/2016 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:00 
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 5-7, 7oς ΟΡΟΦΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ 724
ΤΗΛ.: 210 3351548

 
1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

2. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ
ΔΗΛΩΣΗΣ
(Τ.Ε.Y.Δ.)


ΔΠΑ/ΕΠ-6825 
 
 
«ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ» ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΔΠΑ).

29/01/2018
13:00  
 
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΔΠΑ ΑΠΟ 08:00 – 13:00
(ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)
ΜΕΧΡΙ 29/01/2018


Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ
ΣΤΙΣ 30/01/2018
ημέρα ΤΡΙΤΗ
και ώρα 10:00
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 5-7, 7oς ΟΡΟΦΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ 724


 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΕΥΧΗ :

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ)

2. TEYΧΟΣ Α΄ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ


3. ΤΕΥΔ ΜΕΛΕΤΕΣ
 

ΔΠΑ/ΕΠ-6821

 
«ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ, ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ & ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ» ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΔΠΑ).

 12/02/2018 
 13:00
 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΔΠΑ ΑΠΟ 08:00 – 13:00
(ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)
ΜΕΧΡΙ 12/02/2018

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ
ΣΤΙΣ 13/02/2018
ημέρα ΤΡΙΤΗ
και ώρα 10:00 
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 5-7, 7oς ΟΡΟΦΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ 724

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΕΥΧΗ :

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ)

2. TEYΧΟΣ Α΄ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ


3. Ε.Ε.Ε.Π