Πίνακας Διακηρύξεων Διαγωνισμών Διεύθυνσης Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Αυτοκράτορος Νικολάου 2, 117 45 ΑΘΗΝΑ


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ
ΛΗΞΗΣ   
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

 
ΔΠΛΤ-7221
Υπηρεσίες Υποστήριξης Πληροφορικού Συστήματος ΕΡΜΗΣ σε περιβάλλον Mainframe

 22/02/2018
15:30

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
23/02/2018 ΩΡΑ 10:00

ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΟΝΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 1

 ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ:

για ελληνικά:
Διακηρύξεις Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

for english:
Inquiries of the Information and Telecommunications Department

 
ΔΠΛΤ-7222
Υπηρεσίες Υποστήριξης Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

 18/12/2017
15:30

 
ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΟΝΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

19/12/2017 ΩΡΑ 10:00

 ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ:

για ελληνικά:
Διακηρύξεις Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

for english:
Inquiries of the Information and Telecommunications Department

 ΔΠΛΤ-7220 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης του εξοπλισμού HP των συστημάτων SCADA

 18/07/2017
11:00

 
ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΟΝΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1

ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ:


για ελληνικά:
Διακηρύξεις Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

for english:
Inquiries of the Information and Telecommunications Department

 ΔΠΛΤ-7219 Ανάπτυξη Σχεδιασμού Επιχειρησιακής Συνέχειας και Ανάκαμψης από Καταστροφή (Business Continuity & Disaster Recovery Planning) για τα Πληροφοριακά Συστήματα της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

 29/06/2017
11:00

 
ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΟΝΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1

ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ:


για ελληνικά:
Διακηρύξεις Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

for english:
Inquiries of the Information and Telecommunications Department

ΔΠΛΤ-7218 

Συμπλήρωμα Νο1

Συμπλήρωμα Νο2
Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του Πληροφοριακού συστήματος ERP ΔΕΔΔΗΕ

 13/4/2017
 09:00

 
ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΟΝΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ:

για ελληνικά:
http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=61437&nt=174&lang=1

for english:
http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=61437&nt=174&lang=2