Πίνακες Διακηρύξεων Διαγωνισμών Δ/νσης Υλικών, Προμηθειών & Μεταφορών

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Λεωφόρος Συγγρού 98-100, 117 41 ΑΘΗΝΑ


Α: ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Η Διεύθυνση Υλικών, Προμηθειών & Μεταφορών  προκηρύσσει τους πιο κάτω ανοικτούς Διαγωνισμούς για την προμήθεια υλικών και εξοπλισμού που αφορούν κεντρικές προμήθειες.
Η διάθεση των Τευχών των Διακηρύξεων γίνεται ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή από τα αρμόδια αγοραστικά γραφεία που αναφέρονται στη σχετική στήλη από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή και ώρες από 8:00 έως 15:30.
Η υποβολή προσφορών γίνεται στην πιο πάνω ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφόρος Συγγρού 98 - 100, Γραφείο 111, 1ος όροφος, Τηλ.: 210 9090469, κατά την ημερομηνία που αναφέρεται στον πίνακα και στις καρτέλες των διαγωνισμών, έως τις 15:30.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΥΛΙΚΟ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ
ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 515801 Καλαθοφόρα οχήματα μικτού ύψους με μονωτικό καλάθι.

Ενδεικτική προϋπολογισμένη
αξία της προμήθειας
(συμπεριλαμβανομέ-νης της επαύξησης 50%):832.500,00 ΕΥΡΩ.


07/05/2018  2ος όροφος
Γρ. 204
Τηλ.: 210 9090543
 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ

Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:  

Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

 512806  
Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένης υποστήριξης στη Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών.
Ενδεικτική
προϋπολογισμένη αξία της δαπάνης
418.000,00 EYΡΩ.


30/04/2018  2ος όροφος
Γρ.206
Τηλ. 210 9090540 
 
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:  

Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

 517802  
Καθαρισμός κτηρίων της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ στο νομό Αττικής.
Ενδεικτική
προϋπολογισμένη αξία της δαπάνης
(συμπεριλαμβανομένης της επαύξησης 50%): 1.773,504,00 EYΡΩ.


21/5/2018  3ος όροφος
Γρ.302
Τηλ.:210 9090531 
 
517802.xml

Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

  
505804  Hλεκτρονικοί δέκτες ακουστικής συχνότητας ελέγχου φωτισμού οδών.
Ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία της προμήθειας
(συμπεριλαμβανομένης της επαύξησης 50%): 258.000,00 EYΡΩ.
 
03/05/2018  2ος όροφος
Γρ. 211.
Τηλ.: 210 9090526
 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 
Για το πλήρες 
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: 
Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English: 

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department
 
 505802 Βάσεις και φυσίγγια
Ασφαλειών Χ.Τ.
Ενδεικτική
προϋπολογισμένη αξία της προμήθειας
(συμπεριλαμβανομένης της επαύξησης 50%): 124.878,75 EYΡΩ.


23/04/2018  2ος όροφος
Γρ. 211
Τηλ.:210 9090526 
 
 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:
Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

505803   
Στελέχη ασφαλειών (τηκτά 20KV)
Ενδεικτική
προϋπολογισμένη αξία της προμήθειας
(συμπεριλαμβανομένης της επαύξησης 50%): 748.020,00 EYΡΩ.


19/04/2018  2ος όροφος
Γρ. 211
Τηλ.: 210 9090526
 
 ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

 503709 Τριφασικός ηλεκτρονικός μετρητής, 3 στοιχείων, 4 αγωγών για σύνδεση μέσω Μ/Σ εντάσεως και μέσο επικοινωνίας ΜODEM.
Ενδεικτική προϋπολογισμένη
αξία της προμήθειας
(συμπεριλαμβανομέ-νης της επαύξησης 50%):326.400,00 ΕΥΡΩ.


24/04/2018  2ος όροφος
Γρ. 212
Τηλ.: 210 9090528
 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ

Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:  
Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

 501804  
Ειδικοί ρευματοδότες.
Ενδεικτική
προϋπολογισμένη αξία της προμήθειας
(συμπεριλαμβανομένης της επαύξησης 50%): 243.000,00 EYΡΩ.


14/05/2018 2ος όροφος
Γρ. 223
Τηλ.: 210 9090533
 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ

Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:  
Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

 503803 Μονοπολικοί και
τριπολικοί αποζεύκτες με συνθετικούς μονωτήρες 20KV.
Ενδεικτική
προϋπολογισμένη αξία της προμήθειας
(συμπεριλαμβανομένης της επαύξησης 50%): 739.125,00 EYΡΩ.


 03/05/2018 2ος όροφος
Γρ. 212
Τηλ.:210 9090528 
 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:  
Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

 507702 Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αυτόματου επαναφοράς τύπου κενού, εναερίων δικτύων Μ.Τ.
Ενδεικτική προϋπολογισμένη
αξία της προμήθειας
(συμπεριλαμβανο-
μενης της επαύξησης 50%):
14.299.500,00 ΕΥΡΩ. 

 
02/05/2018  2ος όροφος
Γρ. 223Β
Τηλ.: 210 9090556
 
 ΠΑΡΑΤΑΣΗ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ &
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ.

Διευκρίνιση Νο 1

Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

501712  Συνθετικοί μονωτήρες ανάρτησης και στήριξης.
Είδη: Δύο (2).
Ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία της προμήθειας
(συμπεριλαμβανομένης της επαύξησης 50%):5.007.600,00 EYΡΩ

03/04/2018  2ος όροφος
Γρ. 208.
Τηλ.:210 9090536.
 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Για το πλήρες 
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: 

Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English: 

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department
 
503802
 
Mονοπολικοί και τριπολικοί αποζεύκτες με μονωτήρες πορσελάνης 20 KV
Ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία της προμήθειας
(συμπεριλαμβανομένης της επαύξησης 50%): 1.558.500.00 EYΡΩ.


02/05/2018  2ος όροφος
Γρ. 212.
Τηλ.: 210 9090528
 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ

Συμπλήρωμα Νο2

Συμπλήρωμα Νο1

 Για το πλήρες 
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: 

Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English: 

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

 
 503805 Πίνακες μέτρησης.
Ενδεικτική
προϋπολογισμένη αξία της προμήθειας
(συμπεριλαμβανομένης της επαύξησης 50%): 99.000,00 EYΡΩ.


28/03/2018  2ος όροφος
Γρ. 223.
Τηλ.: 210 9090533
 
 ΠΑΡΑΤΑΣΗ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:

Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English: 

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department


 515710 Mακροχρόνια μίσθωση οχημάτων.
Ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία της προμήθειας :
378.240,00 ΕΥΡΩ.
(Συμπεριλαμβανομένης της επαύξησης του 50%).
27/03/2018  2ος όροφος
Γρ. 204
Τηλ.: 210 9090543
 
Συμπλήρωμα Νο3

Διευκρίνισεις

 ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:
Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

 502801 Θερμοσυστελλόμενοι συνδέσμοι διακλάδωσης Χ.Τ για σύνδεση καλωδίων παροχής σε υπόγεια καλώδια Χ.Τ με μόνωση XLPE.
.
Ενδεικτική προϋπολογισμένη
αξία της προμήθειας
(συμπεριλαμβανομέ-νης της επαύξησης 50%):112.500,00 ΕΥΡΩ.


26/03/2018  2ος όροφος
Γρ. 212
Τηλ.210 9090574 
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: 

Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department
 
 501803  
Ανεμπότιστοι ξύλινοι
στύλοι.
Ενδεικτική
προϋπολογισμένη αξία της προμήθειας
(συμπεριλαμβανομένης της επαύξησης 50%):19.203.240,00 EYΡΩ.


 12/04/2018  2ος όροφος
Γρ. 214
Τηλ.: 210 9090533
ΠΑΡΑΤΑΣΗ &
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ.
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:  
Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

503804  Κιβώτια ασφαλειών Χ.Τ δώδεκα (12) αναχωρήσεων με διακόπτη φορτίου.
Ενδεικτική
προϋπολογισμένη αξία της προμήθειας
(συμπεριλαμβανομένης της επαύξησης 50%): 979.950,00 EYΡΩ.


11/04/2018  2ος όροφος
Γρ. 212
Τηλ.:210 9090528 
 
Διευκρινίσεις

Συμπλήρωμα Νο2

Παράταση & Τροποποίηση

Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: 
Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

 
512804  Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης χρηστών ΕΔΔΗΕ και αναγγελίες βλαβών μέσω πενταψήφιου αριθμού του ΔΕΔΔΗΕ.
Προϋπολογισμένη δαπάνη: 950.000,00 ΕΥΡΩ.


30/03/2018  2ος όροφος
Γρ. 205
Τηλ.: 210 9090490
 
Διευκρινίσεις Νο1

512804 ΕΕΕΣ.xml

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ
ΤΡΟΠΟ-
ΠΟΙΗΣΗ
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:  

Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

 501802
Συντηρητικό εγκατεστημένων
ξύλινων στύλων.
Ενδεικτική
προϋπολογισμένη αξία της προμήθειας: 2.587.500,00 EYΡΩ. 


 
 29/03/2018  2ος όροφος
Γρ. 211
Τηλ.: 210 9090526
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: 

Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department
 
 503801 Κιβώτια τοποθέτησης
μονοφασικών και τριφασικών “έξυπνων” μετρητών
Χ.Τ.
Ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία της προμήθειας
(συμπεριλαμβανομένης της επαύξησης 50%): 4.437.000,00 EYΡΩ.


25/04/2018  2ος όροφος
Γρ. 212
Τηλ.: 210 9090528
 
Διευκρινίσεις

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: 
Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

 
 512708  
Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης λειτουργίας και συντήρησης δικτύου επικοινωνιών ΔΕΔΔΗΕ διάρκειας επτά (7) ετών.
Ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία της προμήθειας
(συμπεριλαμβανομένης της επαύξησης 50%):45.000.000,00 EYΡΩ.


14/03/2018  2ος όροφος
Γρ. 205
Τηλ.: 210 9090490
 
512708 ΕΕΕΣ..xml

Διευκρίνιση Νο2


512708 EEEΣ .xml

Διευκρίνιση Νο1

ΠΑΡΑΤΑΣΗ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ &
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ.
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: 
Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

 
 503805 Πίνακες μέτρησης.
Ενδεικτική
προϋπολογισμένη αξία της προμήθειας
(συμπεριλαμβανομένης της επαύξησης 50%): 99.000,00 EYΡΩ.


07/03/2018   2ος όροφος
Γρ. 223
Τηλ.:210 9090533
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:  
Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

507701  Προμήθεια τηλεχειριζόμενων διακοπτών φορτίου SF6 ή κενού εναερίων δικτύων Μ.Τ.
Ενδεικτική προϋπολογισμένη
αξία της προμήθειας
(συμπεριλαμβανο-
μένης της επαύξησης 50%):
29.886.075,00 ΕΥΡΩ.
27/02/2018  2ος όροφος
Γρ. 223Β
Τηλ.: 210 9090556 
Διευκρίνιση Νο2

Διευκρίνιση Νο1


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ.

Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:
Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

 
 506801 Φορητή συσκευή μέτρησης του συντελεστή διηλεκτρικών απωλειών (εφδ) και τις τάσεις βραχυκύκλωσης σε Μ/Σ ισχύος.
Ενδεικτική προϋπολογισμένη
αξία της προμήθειας
(συμπεριλαμβανο-
μενης της επαύξησης 50%):
77.000,00 ΕΥΡΩ.

06/03/2018  2ος όροφος
Γρ. 223
Τηλ.: 210 9090553
 
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:  
Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

 501806  
Εμποτισμένοι ξύλινοι
στύλοι.
Ενδεικτική
προϋπολογισμένη αξία της προμήθειας
(συμπεριλαμβανομένης της επαύξησης 50%):4.686.900,00 EYΡΩ.


12/03/2018  2ος όροφος
Γρ. 223
Τηλ.: 210 9090533
 
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ:  
Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department
 505801 Φυγοκεντρικοί τσιμεντόστυλοι.
Ενδεικτική
προϋπολογισμένη αξία της προμήθειας
(συμπεριλαμβανομένης της επαύξησης 50%):8.831.887,50 EYΡΩ.


15/3/2018  2ος όροφος
Γρ. 211
Τηλ. 210 9090526 
 
Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: 
Διακηρύξεις Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών

For English:

Inquiries of the Distribution Materials, Purchasing and Transportation Department

 
505615  Ανακοίνωση της κατάρτισης Πίνακα Προμηθευτών για ασφαλειοαποζεύκτες υπαίθρου 20KV με μονωτήρες πορσελάνης.   2ος ΄Οροφος,
Γρ. 208 
 Τηλ.2109090536 


Ανακοίνωση και
Τροποποίηση 
            Συμπληρώματος 3 και 4.  
 Για το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=1
For English:
http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=14747&nt=19&lang=2        
 

 505612 Ανακοίνωση της κατάρτισης Πίνακα Προμηθευτών για μονοπολικούς και τριπολικούς αποζεύκτες ΜΤ με μονωτήρες πορσελάνης.    2ος ΄Οροφος,
Γρ. 208 
 Τηλ.2109090536

Ανακοίνωση και Τροποποίηση Συμπληρώματος 2.

Πρoσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος αριθμ.:

1. 503601
2. 503623
3. 504701
4. 510809
5. 505610
6. 505612
7. 505714
8. 501701
9. 505615
10. 504901
11. 508901

1. Καλώδια και Αγωγοί  
2. Θερμοσυστελλόμενα Υλικά Καλωδίων
3. Μετασχηματιστές Διανομής
4. Πίνακες Μ.Τ. Υ/Σ Διανομής και
Πελατών (Τύπου Ι και ΙΙ)
5. Αλεξικέραυνα Μ.Τ.
6. Μονοπολικοί και Τριπολικοί Αποζεύκτες Μ.Τ. με μονωτήρες πορσελάνης
7. Κιβώτια Μετρητών και Διακλάδωσης
8. Φυγοκεντρικοί Τσιμεντόστυλοι
9. Ασφαλειοαποζεύκτες Υπαίθρου 20 kV με μονωτήρες πορσελάνης και θήκες τηκτών (ανταλλακτικές) αυτών
10. Μονωτήρες ΜΤ
11. Συνεπτυγμένοι Υπαίθριοι Υ/Σ Διανομής

Ανοικτή

4ος Όροφος Γρ.412
Τηλ. 210 5210860
& 3ος όροφος
     Γρ. 309 
Τηλ.210 5210839

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για την κατάρτιση πίνακα προμηθευτών σχετικά 
με τα αναγραφόμενα υλικά