Διακήρυξη μίσθωσης ακινήτου του Τομέα Κατασκευών & Συντηρήσεων Δικτύου της Δ/νσης Περιφέρειας Αττικής

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ(ΔΟΑΕΣΜ) 
Διαμαντοπούλου 10, 117 43 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο: 210 9090360


 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ
ΛΗΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

 
 
ΔΟΑΕΣΜ/180101/2018 

 

      
ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΤΚΣΔ) ΤΗΣ ΔΠΑ
14/5/2018
16.00 

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 10
1ος ΟΡΟΦΟΣ
117 43 ΑΘΗΝΑ

Κ. ΤΟΤΟΥ
210 9090321Ανακοίνωση ΠαράτασηςΔΙΑΚΗΡΥΞΗ