Διακήρυξη μίσθωσης ακάλυπτου χώρου στάθμευσης οχημάτων για τις ανάγκες του ΔΕΔΔΗΕ

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ
ΛΗΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

 
ΔΟΑΕΣΜ/170101/2017


 
ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ

 20/7/2017
16:00

 
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 10
1ος ΟΡΟΦΟΣ
117 43 ΑΘΗΝΑ

Κ. ΤΟΤΟΥ
210 9090321

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ