Διακήρυξη μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης του Πρακτορείου Ιστιαίας της Περιοχής Χαλκίδας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ
ΛΗΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

ΔΠΚΕ/
ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ  
Νο4/2018
ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

05/10/2018 
9:00 

ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Δύο Δέντρα Δοκός ΤΚ 34100
Χαλκίδα 1ος όροφος
Ε. ΧΡΥΣΑΓΗ ΤΗΛ.: 22210 90511/εσωτ.170


 - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ