Διακήρυξη μίσθωσης ακινήτου της Περιοχής Άρτας της ΔΠΠ-Η

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ
ΛΗΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

ΔΠΠ-Η/ Π.ΑΡΤΑΣ/1/2017 ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΤΑΣ


21/9/2017
11:00 
 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ/1ος όροφος, γραφ.ΤΥ/ Π.ΡΑΠΤΗ
ΤΗΛ. 2681023001-27390

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ