Διακήρυξη μίσθωσης ακινήτου της Περιοχής Κατερίνης της ΔΠΜ-Θ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ(ΔΟΑΕΣΜ) 
Διαμαντοπούλου 10, 117 43 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο: 210 9090360


 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ
ΛΗΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

 
ΔΠΜ-Θ/ΤΥ/14/2016ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΗΣ ΔΠΜ-Θ

14/10/2016
15:00


α) Εθνικής Αμύνης 9Α, Θεσσαλονίκη, Ν. Τσιλιμιγκάκης, Α. Κτιστοπούλου, τηλ. 2310360200, 2310360179

β) Ειρήνης 65Α, Κατερίνη, Αθ. Φαργκάνης, Αικ. Προδρομίδου, 2351069431, 2351069433.

- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ