Διακήρυξη μίσθωσης ακινήτου της Περιοχής Χαλκίδας της ΔΠΚΕ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ(ΔΟΑΕΣΜ) 
Διαμαντοπούλου 10, 117 43 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο: 210 9090360


 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ
ΛΗΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

ΔΠΚΕ/
ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο2/2016  


ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

09/12/2016
10.00


ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Δύο Δέντρα Δοκός ΤΚ 34100 Χαλκίδα 1ος όροφος
Ε. ΧΡΥΣΑΓΗ ΤΗΛ.: 22210 90580


- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ