Διακήρυξη μίσθωσης ακινήτων της Περιοχής Χανίων της ΔΠΝ

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ
ΛΗΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

 

ΔΠΝ 1
/ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΝΙΩΝ
Υ/Κ ΓΑΥΔΟΥ

 
Μίσθωση ακινήτου στη Γαύδο

 02/02/2017
12:00

 
Μαρία Ιγγλεζάκη
Τηλ. 28210 48334

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
2ος ΟΡΟΦΟΣ
Διακήρυξη

ΔΠΝ 2/ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΝΙΩΝ/Υ/Κ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ 


Μίσθωση ακινήτου στα Αντικύθηρα

02/02/2017
12:30

Μαρία Ιγγλεζάκη
Τηλ. 28210 48334

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
2ος ΟΡΟΦΟΣ
Διακήρυξη