Διακήρυξη μίσθωσης οικοπέδου για την εγκατάσταση υπαίθριας αποθήκης στο Πρακτορείο Ικαρίας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ
ΛΗΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

ΔΠΝ
 Π. Σάμου/
1/2018

Μίσθωση οικοπέδου για την εγκατάσταση υπαίθριας αποθήκης στο Πρακτορείο Ικαρίας
05/10/2018
15:00
Π. Σάμου
Κόμβος Μαλαγαρίου,
ΤΚ 83 100 Σάμος
Τηλ. 22730 25265
Υπεύθυνη κα ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΙΑΛΚΕΤΣΗ
-Διακήρυξη