Ανακοίνωση σχετικά με το συμπλήρωμα Νο3 της Διακ. ΔΔ-207 "Πιλοτικό Σύστημα Τηλεμ. και Διαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκ. Ενέργειας Οικ. & Μικρών Εμπορικών Καταναλωτών & Εφαρμογής Έξυπνων Δικτύων"