Άρθρο του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Ν. Χατζηαργυρίου στο "European Energy Innovation"

Άρθρο του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Ν. Χατζηαργυρίου για την «Ψηφιοποίηση της ενέργειας» στο ευρωπαϊκό περιοδικό European Energy Innovation, το οποίο συνυπογράφουν ο κ.Maher Chebbo, Πρόεδρος του ETP Smart Grids Energy Digitalisation group και ο κ.Patricκ van Hove, Senior Expert Smart Energy Systems της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Άρθρο