Παρουσίαση του Προέδρου και ΔΝΣ κ. Ν .Χατζηαργυρίου, στη Διημερίδα που πραγματοποιήθηκε στις 22 και 23 Απριλίου στο Ηράκλειο Κρήτης με θέμα «Ενεργειακός Σχεδιασμός Κρήτης-Αναπτυξιακές Προοπτικές»