Κοινή Ανακοίνωση ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ αναφορικά με τις Ρυθμίσεις περί Εγγυοδοσίας που τίθενται σε ισχύ από 01.01.2015 σε εφαρμογή του ν. 4152/13