Παρουσίαση του Προέδρου και ΔΝΣ κ. Ν. Χατζηαργυρίου στην Ημερίδα της Επιτροπής Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών με θέμα «Επιπτώσεις της ηλεκτροκίνησης των οδικών μεταφορών στα δίκτυα ηλεκτροδότησης»