Παρουσίαση του Προέδρου και ΔΝΣ κ. Ν. Χατζηαργυρίου «Προετοιμάζοντας σήμερα τα δίκτυα των έξυπνων πόλεων του αύριο» στο Συνέδριο "Σύγχρονο Αστικό Περιβάλλον"