Παρουσίαση του κ. Φουρναράκη Εμμανουήλ Διευθυντή Κλάδου Ανάπτυξης Δικτύου της Διεύθυνσης Δικτύου στο "Διεθνές Συνέδριο για την Ηλεκτροκίνηση: Το Πρόγραμμα Green eMotion"