Ενημέρωση 1.12.2016

Νέα από την Ελληνική αγορά ενέργειας:

Η ΡΑΕ με την ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 454/2016 Απόφασή της ενέκρινε το Ετήσιο Κόστος και το Απαιτούμενο Έσοδο για το Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) για το έτος 2017, ως εξής:
Ετήσιο Κόστος ΕΔΔΗΕ 2017: 753.682.000€ & Απαιτούμενο Έσοδο ΕΔΔΗΕ 2017: 741.785.000€ (Α1).

Ευρωπαϊκά νέα:

1.Στις 30 Νοεμβρίου δημοσιεύτηκε από την Κομισιόν η έκδοση του νέου ενεργειακού πακέτου “Smart and Clean Energy Package” γνωστό ως “Winter Package” που αποτελεί τη νέα Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λειτουργία της νέας εσωτερικής ενοποιημένης αγοράς ενέργειας.

2. O Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (International Energy Association- IEA), κυκλοφόρησε την τελευταία έκδοση της έκθεσής του, World Energy Outlook 2016 (WEO), στην οποία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η Συμφωνία του Παρισιού για την Κλιματική Αλλαγή στον τομέα της ενέργειας με ορίζοντα το 2040.
Ειδικότερα, η έκθεση παρακολουθεί το ρυθμό με τον οποίο οι χώρες, οι οποίες συμμετέχουν στη Συμφωνία, προχωρούν στην τήρηση των δεσμεύσεων που ανέλαβαν, τις εναλλακτικές πολιτικές που είναι διαθέσιμες για την επίτευξη των στόχων που έθεσαν και τις μακροχρόνιες αλλαγές που θα επιφέρουν. Μεγάλη έμφαση δίνεται στις ανανεώσιμες πηγές και την επίδραση που θα έχει το αυξανόμενο μερίδιό τους στην εξέλιξη της αγοράς ενέργειας. Από την άλλη μεριά, και με δεδομένη την πρόθεση της Συμφωνίας για τη μετάβαση σε ένα μελλοντικό καθεστώς χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, η επάρκεια προσφοράς ενέργειας ασκεί πίεση στις τιμές των ορυκτών καυσίμων και αυτό θέτει ένα ζήτημα, κατά πόσον η αλλαγή αυτή είναι προσωρινή ή μονιμότερου χαρακτήρα. Η έκθεση, λοιπόν, εξετάζει τη μελλοντική επίπτωση που αναμένεται να έχει η αλλαγή των ισορροπιών στις πηγές ενέργειας και τους κινδύνους που ενδέχεται να υπάρξουν (Β3).

Αρχείο Ενημέρωσης