Ενημέρωση 14.11.2016

Νέα από την Ελληνική αγορά ενέργειας:

Η ΡΑΕ, με την υπ’ αριθ. 417/2016 Απόφασή της, αποφάσισε τη διενέργεια Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών για επιλογή φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4414/2016.
Η εν λόγω δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις 12 Δεκεμβρίου 2016 και αυθημερόν θα ανακηρυχθούν οι μειοδότες (Α1).

Ευρωπαϊκά νέα:

Καθώς η Κομισιόν προετοιμάζει μία νομοθετική πρωτοβουλία για το τέλος του τρέχοντος έτους, γνωστή ως Winter Package, στις 7 Νοεμβρίου 2016 στις Βρυξέλλες πραγματοποιήθηκε το συνέδριο της Eurelectric με θέμα: “Winter Package impact on DSOs”. Στο πλαίσιο αυτής της εκδήλωσης, ο Klaus-Dieter Borchardt, Διευθυντής στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της Κομισιόν (Director, DG Energy, European Commission), τόνισε ότι η Κομισιόν αναγνωρίζει το νέο, σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι Διαχειριστές Δικτύων Διανομής (DSOs) στο Ευρωπαϊκό ενεργειακό σύστημα και τους υποστηρίζει με κάθε δυνατό τρόπο, με δεδομένη την αυξανόμενη σημασία που έχουν τα θέματα των DSOs στο ευρύτερο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής.

Από την πλευρά της, η Eurelectric τόνισε την ανάγκη να υπάρχουν κίνητρα για καινοτομία στα θεσμικά πλαίσια των DSOs, καθώς, σύμφωνα και με έρευνα που διεξήγαγε, υπάρχει μεγάλη προοπτική βελτίωσης των θεσμικών κινήτρων. Η ίδια έρευνα έδειξε ότι υπάρχει μεγάλη θετική συσχέτιση ανάμεσα στα θεσμικά κίνητρα και τη διαθεσιμότητα συγκεκριμένων μηχανισμών που προάγουν την καινοτομία. Αναφορικά με τις υποδομές για ηλεκτρικά αυτοκίνητα (EV), η περιορισμένη διαθεσιμότητα υποδομών φόρτισης, συμπεριλαμβανομένης και της έλλειψης επαρκών επιχειρηματικών και χρηματοδοτικών μοντέλων, θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για την ευρύτερη διάδοση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στους καταναλωτές. Ο Tony Hearne, μέλος της Ομάδας Εργασίας της Eurelectric για τη Διαχείριση Ενεργών Συστημάτων Διανομής (Member of EURELECTRIC WG Active Distribution System Management), περιέγραψε μία διαδικασία 5 βημάτων για την προμήθεια υπηρεσιών ευελιξίας (flexibility services) εκ μέρους των DSOs, καθώς και ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα εργασίας πάνω σε πλατφόρμες για αγορές ευελιξίας (flexibility markets).

Τέλος, η Eurelectric και οι υπόλοιπες ενώσεις των Διαχειριστών Δικτύων Διανομής (CEDEC, EDSO for Smart Grids & GEODE) ενώνουν τις δυνάμεις τους, με πιο πρόσφατο παράδειγμα την επιτυχή συνεργασία τους στα πλαίσια της Επιτροπής για τις Αγορές Ευελιξίας (Committee on Flexibility Markets), που από κοινού δημιούργησαν. Η συνεργασία αυτή αναμένεται να έχει ακόμη περισσότερο εποικοδομητική συνεισφορά, όσον αφορά στην πρόθεση της Κομισιόν να δημιουργήσει έναν ευρωπαϊκό φορέα DSO (DSO entity) (Β1).


Αρχείο Ενημέρωσης