Ενημέρωση 15.7.2016

Νέα από την Ελληνική αγορά ενέργειας:

• Η ΡΑΕ έθεσε σε Δημόσια Διαβούλευση πρόταση για τη δυνατότητα χρήσης αποθηκευτικών μέσων σε σταθμούς ΑΠΕ για τη μεγιστοποίηση της συμμετοχής της ενέργειας ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα ηλεκτροπαραγωγής των ΜΔΝ. (Α.1)
• Επίσης, η ΡΑΕ έθεσε σε Δημόσια Διαβούλευση την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας αναφορικά με το Μεταβατικό Μηχανισμό Αποζημίωσης Ευελιξίας. (Α.2)

Ευρωπαϊκά νέα:

• Οι 4 ενώσεις DSOs εξέφρασαν τις ανησυχίες τους προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις προβλέψεις του Network Code σε θέματα Emergency και Restoration (NC ER), καθώς τίθενται νέες υποχρεώσεις για τους DSOs σχετικά με τις περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών και αποκατάστασης ηλεκτροδότησης. (Β.1)
• Το ετήσιο συνέδριο της CEER επικεντρώθηκε σε θέματα καταναλωτών και λιανικής αγοράς ενέργειας (Α.3 & Α.5)
• Μέσα στο επόμενο εξάμηνο αναμένεται η έκδοση νέων κατευθύνσεων για θέματα ΑΠΕ, ενεργειακής αποδοτικότητας και σχεδιασμού της αγοράς. ο EDSO for Smart Grids στο πλαίσιο της ανεπίσημης συνάντησης των Υπουργών Ενέργειας και Περιβάλλοντος, έθεσε το θέμα πως οι στόχοι που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για decarbonisation μπορούν να επιτευχθούν μόνο με την υποστήριξη από έξυπνες ενεργειακές υποδομές (Α.6)

Αρχείο Ενημέρωσης