Ενημέρωση 17.5.2016

Νέα από την Ελληνική αγορά ενέργειας:

• Η ΡΑΕ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση πρόταση-εισήγηση του ΛΑΓΗΕ ΑΕ για την τροποποίηση ΚΣΗΕ και του Εγχειριδίου του, με την οποία σκοπείται η εισαγωγή νέων διατάξεων για τον υπολογισμό του Ενεργειακού Μείγματος Προμηθευτή και του Υπολειπόμενου Ενεργειακού Μείγματος της χώρας. (Α.1)
Σύμφωνα με τα υποβληθέντα, ο ΛΑΓΗΕ αναλαμβάνει να υπολογίζει ετησίως το υπολειπόμενο Ενεργειακό Μείγμα και το Μείγμα εκάστου Προμηθευτή, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα των Μητρώων που τηρεί η ίδια η εταιρεία ως Φορέας Έκδοσης (ΦΕ) σύμφωνα με το Ν.3468/2006 όπως ισχύει, τα δεδομένα Εγγυήσεων Προέλευσης των Μητρώων που τηρούν οι άλλοι δύο ΦΕ, δηλαδή ο Διαχειριστής των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, και τα δεδομένα παραγωγής και κατανάλωσης που του κοινοποιούν ο Διαχειριστής του Συστήματος, ο Διαχειριστής του Δικτύου και ο Διαχειριστής των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, με την υπόθεση ότι:
1. Το Υπολειπόμενο Ενεργειακό Μείγμα είναι ένα και μοναδικό και αφορά στο σύνολο της Επικράτειας και όχι τρία διακριτά για το α) Διασυνδεδεμένο Σύστημα (Domain ΛΑΓΗΕ ΑΕ), β) τα ΜΔΝ (Domain ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ) και γ) τα Αυτόνομα Συστήματα (Domain ΚΑΠΕ).
2. Οι ΕΠ ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που αποζημιώνονται από τον Ειδικό Λογαριασμό του ΛΑΓΗΕ ΑΕ χρησιμοποιούνται στον προσδιορισμό του ιδιαίτερου Ενεργειακού Μείγματος Προμηθευτή.
3. Οι Φορείς Έκδοσης ΕΠ παραμένουν τρεις, όπως ορίζει ο Ν.3468/2006.

Ευρωπαϊκά νέα:

• Ο ρόλος των DSOs σχετικά με τη λειτουργία της αγοράς, την αποθήκευση και τις υποδομές για την ηλεκτροκίνηση έχουν χαρακτηριστεί ως «γκρίζα ζώνη». Η EURELECTRIC παρουσιάζει τις θέσεις της για το θέμα, με το οποίο έχει ασχοληθεί η CEER και το Florence School of Regulation (Β.1)
• Η κλιματική αλλαγή και οι ενεργειακές προκλήσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω της καινοτομίας είναι η θέση που υποστηρίζει η EURELECTRIC. (Β.8)
• Εκδόθηκε ο 2ος από τους 8 network codes που προετοιμάζουν την νέα εποχή για τις ΑΠΕ. Με βάση αυτόν, νέοι κανόνες για τη σύνδεση ΑΠΕ στα δίκτυα θα εφαρμόζονται σε όλη την EU από τα μέσα Μαΐου.(Β.11)

Αρχείο Ενημέρωσης