Ενημέρωση 20.4.2016

Νέα από την Ελληνική αγορά ενέργειας:
• Η ΡΑΕ
-δημοσίευσε την ετήσια έκθεση συμμόρφωσης του ΔΕΔΔΗΕ στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου 4001/2011.
-εξέδωσε τις προσωρινές μεθοδολογίες Εκτίμησης Ενέργειας Κατανάλωσης, Ενέργειας Χρέωσης και Ποσοστού Εκπροσώπησης Εκπροσώπων Φορτίου των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ), και Υπολογισμού Εγγυήσεων Εκπροσώπων Φορτίου των ΜΔΝ στο πλαίσιο ενεργοποίησης και εφαρμογής του Κώδικα Διαχείρισης ΜΔΝ, προς το άνοιγμα της αγοράς των ηλεκτρικών συστημάτων των ΜΔΝ, αναφορικά με τη άσκηση της δραστηριότητας προμήθειας, και την εκπροσώπηση των καταναλωτών των ΜΔΝ από ανεξάρτητους προμηθευτές.
-προχώρησε στη θέση σε Δημόσια Διαβούλευση την τροποποίηση του Εγχειριδίου Εκκαθάρισης Αγοράς του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΔΕΣΜΗΕ) και ειδικότερα για τη διαδικασία εκκαθάρισης της Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου. Η Δημόσια Διαβούλευση λήγει την Παρασκευή 06.05.2016
• Διεξήχθη με επιτυχία η 6η Ημερίδα για τα Smart Grids. Ο Πρόεδρος και ΔΝΣ του ΔΕΔΔΗΕ κ. Νικόλαος Χατζηαργυρίου κάλεσε τους εκπροσώπους της επιστημονικής κοινότητας που συμμετείχαν στην ημερίδα, να συνεργαστούν σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος όπως :
- Εποπτεία και Έλεγχος του Δικτύου διανομής σε πραγματικό χρόνο
- Αύξηση της διείσδυσης της διεσπαρμένης παραγωγής στα δίκτυα διανομής
- Λειτουργία μη Διασυνδεδεμένων Νησιών με υψηλή διείσδυση ΑΠΕ
- Ενσωμάτωση Τεχνικών Διαχείρισης Ζήτησης
- Κυβερνοασφάλεια
- Ηλεκτροκίνηση

Ευρωπαϊκά νέα:

• Διεξήχθη το ετήσιο joint DSOs Conference με θέμα 'Innovative DSOs in a decentralised energy system». Η κ. Πολιτοπούλου ήταν εισηγήτρια και panelist στο συγκεκριμένο συνέδριο, παρουσιάζοντας τις θέσεις της EURELECTRIC, σχετικά με το Γιατί πρέπει να ενθαρρυνθούν οι DSOs να επενδύσουν στην καινοτομία, Πως μπορούν να χρηματοδοτηθούν οι καινοτόμες επενδύσεις και ποια η κατάλληλη δομή των τιμολογίων για την αποτελεσματική χρήση του Δικτύου. Στο πλαίσιο του συνεδρίου παραχώρησε σχετική συνέντευξη, την οποία μπορείτε να βρείτε στο link της EURELECTRIC http://www.eurelectric.org/events/2016/innovative-dsos-in-a-decentralised-energy-system/  

• Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η έκδοση EURELECTRICS publication: Myths and realities of European electricity retail markets που εξετάζει τις συνθήκες που επικρατούν στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στον Ευρωπαϊκό χώρο(Β.3.).
• Με τις συνθήκες της λιανικής αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στον Ευρωπαϊκό χώρο ασχολείται και η συγκριτική μελέτη που διεξήχθη από τη CEER (Β.5.) που εξετάζει τα εμπόδια στο άνοιγμα της αγοράς και στην οποία είχαμε αναφερθεί και σε προηγούμενη ενημέρωση.
• Συνεχίζονται οι διεργασίες σχετικά με το Energy Union σχετικά με τους βασικούς δείκτες και τις υποχρεώσεις σχεδιασμού και υποβολής εκθέσεων στο πλαίσιο της διακυβέρνησης Ενέργειας Ένωσης Η EURELECTRIC συμμετείχε στις διαβουλεύσεις (Β.2.)


Αρχείο Ενημέρωσης