Ενημέρωση 21.10.2016

Νέα από την Ελληνική αγορά ενέργειας:

Η ΡΑΕ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο τροποποίησης της Υπουργικής Απόφασης που αφορά το net-metering και σχέδια των Συμβάσεων ενεργειακού και εικονικού Συμψηφισμού.
Κύριος στόχος είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου ενεργειακού συμψηφισμού, λαμβάνοντας υπόψη την έως σήμερα αποτίμηση από την εφαρμογή του υφιστάμενου προγράμματος, καθώς και η διαμόρφωση και εφαρμογή ενός θεσμικού πλαισίου που δίνει τη δυνατότητα σε συγκεκριμένες ομάδες καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ορίζονται με την παράγραφο 1 του άρθρου 14Α του ν.3468/2006 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 13 του ν.4414/2016 και ισχύει, να συμψηφίζουν την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από εγκαταστάσεις μονάδων παραγωγής με την συνολική καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια από μία ή περισσότερες εγκαταστάσεις κατανάλωσης που δεν βρίσκονται στον ίδιο χώρο με την μονάδα παραγωγής (virtual net metering) (Α.2)
Η εν λόγω διαβούλευση είναι μέχρι και τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2016.


Ευρωπαϊκά νέα:
 
Στην ομιλία του, στην εκδήλωση Business Europe Power Market στις Βρυξέλλες, ο Επίτροπος Κλιματικής Δράσης και Ενέργειας Miguel Arias Cañete ανέφερε ότι τα νέα μέτρα για την Ενέργεια που πρόκειται να ανακοινωθούν αργότερα μέσα στο χρόνο θα μπορέσουν να ενισχύσουν το ΑΕΠ της ΕΕ κατά 1% μέχρι το 2030 διοχετεύοντας ένα επιπρόσθετο ποσό 190 δις. ευρώ στην οικονομία της Ένωσης και δημιουργώντας μέχρι και 900.000 νέες θέσεις εργασίας.
Το νέο πακέτο των κοινοτικών ρυθμίσεων θα καλύψει τις ΑΠΕ, την ενεργειακή αποδοτικότητα, ειδικά στον τομέα των κτιρίων, το σχεδιασμό της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τη διεύθυνση της στρατηγικής της Ενεργειακής 'Ενωσης (Β.1).

Αρχείο Ενημέρωσης