Ενημέρωση 23.6.2016

Νέα από την Ελληνική αγορά ενέργειας:

• Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 12ης Νοεμβρίου 2015 πρόσκλησής της για συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση επί των Σχεδίων Εκτάκτων Καταστάσεων στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, δημοσιοποιεί τον πίνακα των συμμετεχόντων στη Διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής. (Α.1)
Στη Δημόσια Διαβούλευση συμμετείχε μόνο η ΔΕΗ ΑΕ.

Ευρωπαϊκά νέα:

• Για πρώτη φορά στην 18-χρονη ιστορία του Φόρουμ της Φλωρεντίας, εξετάστηκαν θέματα λιανικής πώλησης, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων DSO. Στο Φόρουμ συζητήθηκαν θέματα Demand Response και ο μελλοντικός ρόλος των διαχειριστών δικτύων διανομής. Αναφέρθηκαν θέματα χονδρεμπορικής αγοράς σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) και τους μηχανισμοί χωρητικότητας, όπως αυτά θα περιληφθούν στο λεγόμενο «Χειμερινό Πακέτο" που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ανακοινώσει ότι θα δημοσιεύσει πριν από το τέλος του έτους.(Β.1.)
• Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα αποτελέσματα του GRID4EU Project, που είχε ως στόχο να επιδειχθούν λύσεις ευρείας κλίμακας χρήσης έξυπνων δικτύων στη διαχείριση ΑΠΕ, στην εισαγωγή της ηλεκτροκίνησης σε αυτοματισμού δικτύων, αποθήκευση ενέργειας και περιορισμού φορτίου. (Β.2)
• Επίσης σημαντικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της εκδήλωσης για την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας που οργανώθηκε από τις EURELECTRC, EUROBAT, EHI, EASE και SolarPower Europe. Ο κύριος στόχος της εκδήλωσης ήταν να εντοπίσει και να συζητηθούν λύσεις για οικονομικά αποδοτική αποθήκευση ενέργειας στα σπίτια των καταναλωτών - όπως αποθήκευση ζεστού νερού σε συνδυασμό με ηλεκτρικές συσκευές θέρμανσης, αποθήκευση σε επιτόπιες σταθερές μπαταρίες και σε μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων - προκειμένου να καταστεί δυνατή η αυτο-κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. (Β.3)
• Με το θέμα της αποθήκευσης ενέργειας και της καινοτομίας στον τομέα αυτό ασχολείται και η δημόσια διαβούλευση του οδικού χάρτη Grid+Storage που διενεργείται από το Grid+Storage consortium. (Β.5)
• Η ψηφιοποίηση του ενεργειακού τομέα είναι το θέμα φυλλαδίου που εξέδωσε η EURELECTRIC, όπου περιγράφονται μεταξύ άλλων οι προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν οι DSOs στη νέα ψηφιακή εποχή. (Β.4)

Αρχείο Ενημέρωσης