Ενημέρωση 25.5.2016

Νέα από την Ελληνική αγορά ενέργειας:

• Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πάνου Σκουρλέτη, ΦΕΚ Β' 1463/24-05-2016, τροποποιείται ο «Κώδικας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες» αναφορικά με τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα Πελατών που βαρύνονται με ληξιπρόθεσμες οφειλές ή έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης των οφειλών τους και επιθυμούν να αλλάξουν Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας. (Α.1)
• Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο της διαδικασίας που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 108 του ν.4001/2011 και του άρθρου 230 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ, έθεσε σε Δημόσια Διαβούλευση το σχέδιο του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του ΕΣΜΗΕ για τα έτη 2017-2026,το οποίο υπέβαλε στην Αρχή ο ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Υπενθυμίζεται ότι προηγουμένως, ο ΑΔΜΗΕ Α.Ε. είχε θέσει σε δημόσια διαβούλευση ένα προκαταρκτικό σχέδιο του εν λόγω ΔΠΑ (Α.2).

Ευρωπαϊκά νέα:

• Το νέο ενεργειακό πακέτο “2016 Winter Package” αναμένεται τον Δεκέμβριο του 2016. Η Commission θα αναδιατυπώσει κάθε κομμάτι του 3ου Ενεργειακού πακέτου και θα επανεξετάσει την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση. Η Commission είναι τώρα στην προπαρασκευαστική φάση της νομοθετικής διαδικασίας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο αναμένεται να εμπλακούν προς το τέλος του 2017. Ως μέρος αυτής της προετοιμασίας, θέματα λιανικής πώλησης (συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων DSO) θα απασχολήσουν το επερχόμενο Florence Forum για πρώτη φορά, όπως σας είχαμε ήδη αναφέρει και στην προηγούμενη ενημέρωση. Η EURELECTRIC, και ο ΔΕΔΔΗΕ μέσω αυτής, συμμετέχει ενεργά σε όλες τις συζητήσεις που σχετίζονται με αυτή την επερχόμενη νομοθετική δέσμη. (Β.2)
• Η EURELECTRIC ανακοίνωσε την εκκίνηση του έργου σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας του μέλλοντος. Σκοπός του έργου είναι η διερεύνηση μακροπρόθεσμων σεναρίων για τη μορφή της αγοράς αυτής. (Β.1)
• Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η έκθεση «Quality of Electricity Supply in the Energy Community», που αποτελεί παράτημα της έκθεσης “6th CEER Benchmarking Report on Quality of Electricity Supply”, καθώς προσεγγίζει της τρεις διαστάσεις της ποιότητας παροχής ρεύματος (συνέχεια τροφοδότησης, ποιότητα τάσης και εμπορική ποιότητα) και παρουσιάζει την υφιστάμενη κατάσταση στις χώρες της Energy Community :Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, FYROM, Κόσσοβο, Μαυροβούνιο, Σερβία και Ουκρανία. (Β.4)
• Ο EDSO for Smart Grids παρουσιάζει τις θέσεις του σχετικά με την ενσωμάτωση της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στα δίκτυα Διανομής, ζητώντας τη διαμόρφωση του σχετικού ρυθμιστικού πλαισίου. (Β.6)
• Η CEER παρουσίασε τις θέσεις της σχετικά με την απαλοιφή των χρεώσεων για την αλλαγή Προμηθευτή. Ταυτόχρονα, θεωρεί εξεταστέα την επιβολή χρέωσης για τον τερματισμό συμβάσεων με Προμηθευτές, ιδίως όταν οι συμβάσεις αυτές αφορούν συγκεκριμένη ποσότητα ενέργειας. (Β.7)
• Η EURELECTRIC δημοσίευσε έκθεσή της σχετικά με την ψηφιοποίηση του ενεργειακού τομέα και τα νέα θέματα διαχείρισης των δεδομένων των καταναλωτών ενέργειας που αυτή συνεπάγεται. (Β.8)

Αρχείο Ενημέρωσης