Ενημέρωση 25.7.2016

Νέα από την Ελληνική αγορά ενέργειας:

• Η ΡΑΕ έθεσε σε Δημόσια Διαβούλευση πρόταση εισήγηση του Διαχειριστή του Δικτύου για τη ρύθμιση του ζητήματος των ρευματοκλοπών για το μεταβατικό διάστημα, μέχρι την θέση σε ισχύ του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου, δημοσιοποιώντας και τις κοινοποιήσιμες απόψεις των συμμετεχόντων στη 2η Διαβούλευση του ΚΔΔ επί του σχετικού άρθρου (επισυνάπτεται) (Α.1)
• Επίσης, η ΡΑΕ έθεσε σε Δημόσια Διαβούλευση την πρώτη έκδοση του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, έως την Παρασκευή 26.08.2016. (Α.2)
• Δημοσιεύτηκε η Έγκριση της έκθεσης προόδου για την επίτευξη του εθνικού στόχου ενεργειακής απόδοσης, έτους 2015. (Α.3)

Ευρωπαϊκά νέα:

• Η EURELECTRIC επισημαίνει τη σημασία των προϋποθέσεων συμμετοχής στις διαγωνιστικές διαδικασίες των ΑΠΕ, με βάση και σχετική έκθεση του AURES, ενός χρηματοδοτούμενου από την EU ερευνητικού έργου για τις δημοπρασίες στήριξης των ΑΠΕ. Όπως επισημαίνεται, η θέσπιση ποινών δεν μπορεί να εγγυηθεί την υλοποίηση των έργων. Αντίθετα, η θέσπιση κατάλληλων προϋποθέσεων συμμετοχής αυξάνει την πιθανότητα υλοποίησής τους (Β.4)
• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά πως η ηλεκτροκίνηση αποτελεί σημαντικό τμήμα της λύσης για μείωση των εκπομπών από τον τομέα της μεταφοράς. (Β.1)