Ενημέρωση 28.4.2016

Νέα από την Ελληνική αγορά ενέργειας:

• Ο ΑΔΜΗΕ, μετά και από τη σχετική Δημόσια Διαβούλευση, στην οποία συμμετείχε και ο ΔΕΔΔΗΕ, υπέβαλλε προς τη ΡΑΕ το Σχέδιο Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ (2017-2026). Μεταξύ των προτεινόμενων έργων είναι η διασύνδεση της Κρήτης, σε 1η φάση η διασύνδεση θα γίνει μέσω της Πελοποννήσου και θα έχει χωρητικότητα ~2Χ140MW και σε 2η φάση από την Αττική με χωρητικότητα 2Χ350MW. (Α.1)
• Η συμμετοχή στις δημοπρασίες για την Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου θα γίνεται πλέον ηλεκτρονικά, μέσω εφαρμογής του ΑΔΜΗΕ (ISLA).(Α.2)
• Ο ΑΔΜΗΕ προχώρησε σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου για το χρονικό διάστημα 01/05/2016 έως 30/09/2016. (Α.3)

Ευρωπαϊκά νέα:

• Το πλέον σημαντικό νέο αφορά τον σχεδιασμό της μελλοντικής Ευρωπαϊκής ηλεκτρικής αγοράς, που ήταν το θέμα συνάντησης των Ευρωπαίων Υπουργών στο Amsterdam. Ένα από τα κύρια ζητήματα στη συζήτηση αυτή ήταν ο ρόλος που θα πρέπει να έχουν οι DSOs στην αγορά αυτή. Είναι φανερό πως στο επίπεδο της Commission αναδεικνύεται πλέον ιδιαίτερα ο σημαντικός ρόλος των Διαχειριστών Δικτύων Διανομής για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς ενέργειας. (Β.6) Ο ΔΕΔΔΗΕ παρακολουθεί στενά τις σχετικές εξελίξεις και συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου, προωθώντας τις απόψεις του προς τους αρμόδιους φορείς.
• Η ανάπτυξη της καινοτομίας ως βασικός πυλώνας της Ενεργειακής Ένωσης και η ανάπτυξη της σχετικής στρατηγικής που θα πρέπει να αναπτυχθεί είναι το θέμα Δημόσιας Διαβούλευσης που έχει ξεκινήσει η European Commission. (Β.5)
• Η EURELECTRIC προχωρά στην αναβάθμιση και επέκταση της ανοιχτής βάσης δεδομένων της, όπου μπορεί κανείς να βρει στοιχεία για το Ευρωπαϊκό ενεργειακό σύστημα.(Β.2)
• Η CEER, σε συνέχεια σχετικής έρευνας και έκθεσής της για τη λειτουργία των ενεργειακών αγορών (λιανικής) παρουσίασε τα συμπεράσματά της σχετικά με τα υφιστάμενα εμπόδια εισόδου νέων Προμηθευτών. Το επόμενο βήμα θα είναι η παρουσίαση των βέλτιστων πρακτικών για την άρση των σχετικών εμποδίων. (Β.7)

Αρχείο Ενημέρωσης