Ενημέρωση 30.6.2016

Ευρωπαϊκά νέα:

• Η πλατφόρμα ETP Smartgrids μετασχηματίζεται σε ETIP SNET (European Technology and Innovation Platform Smart Networks for Energy Transition). Η αλλαγή αυτή αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη ανάγκη να λαμβάνονται υπόψη τα έξυπνα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας στο ευρύτερο ενεργειακό σύστημα, διευρύνοντας τους ενδιαφερόμενους, πέραν των παραδοσιακών (δίκτυα διανομής και μεταφοράς, προμηθευτές τεχνολογίας και Πληροφοριακών Συστημάτων, ερευνητές και ακαδημαϊκή κοινότητα) σε αυτούς που ασχολούνται με την αποθήκευση, τους καταναλωτές και άλλους ενεργειακούς φορείς. (Α.7)
• Η πλατφόρμα ETP Smartgrids παρουσίασε πολλές και σημαντικές εκθέσεις της όπως: (Α.9)
o "The Digital Energy System 4.0", που παρουσιάζει τις δυνατότητες που δίνει η ψηφιοποίηση του ενεργειακού συστήματος.
o "Progress and Challenges on Asset Management for Future Smart Grids" - που παρουσιάζει τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουμε σχετικά με τη διαχείριση των παγίων των έξυπνων δικτύων.
o "The need for a fundamental review of electricity networks reliability standards".
o "National and Regional Smart Grids initiatives in Europe".

• Η Ευρωβουλή ζήτησε από την Commission να θέσει ως στόχο την κάλυψη του 30% της κατανάλωσης από ενέργεια παραγόμενη από ΑΠΕ για το 2030 και αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας στο 40% για το ίδιο έτος. (Α.1 και Α.4)

• Ο ENTSO-E και ο EDSO for Smart Grids ζητούν την προώθηση της καινοτομίας στα Ευρωπαϊκά συστήματα ενέργειας, με την ευθυγράμμιση των προσπαθειών (ευρωπαϊκών και εθνικών, ιδιωτικών και δημόσιων), αλλά και την παροχή επαρκούς στήριξης από τις ρυθμιστικές αρχές. (Α.5)

Αρχείο Ενημέρωσης