Ενημέρωση 30.9.2016

Ευρωπαϊκά νέα:

O CEER δημοσίευσε την 6η έκθεση συγκριτικής αξιολόγησης για την ποιότητα της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου σε ολόκληρη την ΕΕ καθώς και τρίτων χωρών. Η έκθεση αυτή περιέχει βασικά δεδομένα ποιότητας , όπως ο αριθμός και η διάρκεια των διακοπών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και η ταχύτητα και η ακρίβεια με την οποία αντιμετωπίζονται τα αιτήματα των πελατών.
Η EURELECTRIC συναντήθηκε με τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και παρουσίασε την έκθεσή της με τίτλο “Innovation Incentives for DSOs” που εστιάζει στην ανάγκη για παροχή κινήτρων καινοτομίας για τη βελτίωση της λειτουργίας των δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. (Β.2)
Ο CEER παρουσίασε το Position Paper on the Future DSO and TSO Relationship , στο οποίο διερευνά πώς η σχέση και οι κανονιστικές ρυθμίσεις μεταξύ των DSOs and TSOs θα χρειαστεί να αναπτυχθούν ώστε αποτελεσματικές λύσεις του συστήματος να καλύψουν τις ανάγκες ενός βιώσιμου ενεργειακού συστήματος. (Β.5) (επισυνάπτεται)

Νέα από την Ελληνική αγορά ενέργειας:

Η ΡΑΕ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση τα σχέδια Συμβάσεων λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (Σ.Ε.Δ.Π.) και Συμβάσεων λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής ( Σ.Ε.Σ.Τ.) της παραγόμενης ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, σύμφωνα με τις σχετικές εισηγήσεις του Λειτουργού της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ ΑΕ) για το Διασυνδεδεμένο Σύστημα και του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στην παρούσα δημόσια διαβούλευση, υποβάλλοντας τις απόψεις τους ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση apeconsultation@rae.gr, μέχρι και την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2016. (Α.1)

Μελλοντικές Εκδηλώσεις

Η EURELECTRIC διοργανώνει Συνέδριο με θέμα: οι επιπτώσεις στους DSOs από το Winter Package (07.11.2016, Βρυξέλλες) (Γ.2)
Στο συνέδριο αυτό θα συζητηθούν θέματα για τον “DSO entity” σε επίπεδο ΕΕ καθώς και τα κίνητρα που πρέπει να παρέχουν τα ρυθμιστικά πλαίσια στο DSO για την πραγματοποίηση επενδύσεων σε καινοτομίες.

Αρχείο Ενημέρωσης

CEER Position Paper on the Future DSO and TSO Relationship