Ενημέρωση 31.10.2016

Νέα από την Ελληνική αγορά ενέργειας:

Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, έθεσε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων». Το εν λόγω σχέδιο νόμου μεταφέρει επακριβώς τη σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία στην ελληνική νομοθεσία. Το άρθρο 4 αυτού αναφέρεται στον εφοδιασμό με ηλεκτρική ενέργεια στις μεταφορές και κατ΄επέκταση στην ανάπτυξη και διαχείριση των σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Θα ακολουθήσουν Υπουργικές Αποφάσεις για την επίλυση θεμάτων που αναφέρονται στο νομοσχέδιο όπως το πρόβλημα των υποδομών φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων κλπ. (Α.3).

Μελλοντικές Εκδηλώσεις

Συνέδριο της EURELECTRIC με θέμα: οι επιπτώσεις στους DSOs από το Winter Package, το οποίο αναμένεται τέλος του χρόνου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (07.11.2016, Βρυξέλλες) (Γ.1)

Αρχείο Ενημέρωσης