Ενημέρωση 7.11.2016

Νέα από την Ελληνική αγορά ενέργειας:

Η ΡΑΕ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση του Λειτουργού της Αγοράς για τον καθορισμό της ετήσιας ποσότητας προθεσμιακών προϊόντων προς δημοπράτηση για το 2017, τον καταμερισμό αυτής και το πρόγραμμα διεξαγωγής των δημοπρασιών (Α1).

Ευρωπαϊκά νέα:

Οι Ευρωπαικές ενώσεις που εκπροσωπούν τους DSOs (CEDEC, EDSO for Smart Grids, Eurelectric, Eurogas και GEODE) συνεργάζονται εδώ και καιρό μεταξύ τους, στα πλαίσια του μεταβατικού σταδίου, στο οποίο βρίσκεται η αγορά ενέργειας στην Ευρώπη. Τα θέματα των DSOs βρίσκονται όλο και περισσότερο στο προσκήνιο, με αποτέλεσμα η Commission να ζητάει εξειδικευμένες και αξιόπιστες απόψεις σχετικά με τα θέματα αυτά. Σε ότι αφορά την ηλεκτρική ενέργεια, ήδη από τον Απρίλιο του 2015, οι CEDEC, EDSO for Smart Grids, Eurelectric & GEODE έχουν συνάψει Μνημόνιο συνεργασίας και με τον ENTSO-E. Καθώς η συμφόρηση των δικτύων ηλεκτρισμού ανάγεται σε μείζον θέμα, η έννοια της «Ευελιξίας» σε ό,τι αφορά τις μεθόδους και τεχνικές αντιμετώπισης, αποκτά εξέχουσα σημασία. Ως εκ τούτου, οι παραπάνω ενώσεις αποφάσισαν να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους, καθορίζοντας ένα πρόγραμμα εργασιών και μία επιτροπή εμπειρογνωμόνων που θα τις αναλάβει. Το θέμα της «Ευελιξίας» θα απασχολήσει την επιτροπή, τόσο για την αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας, όσο και του αερίου. Σε ό,τι αφορά την πρώτη, η επιτροπή θα ασχοληθεί με τον σαφή προσδιορισμό του προβλήματος της συμφόρησης, το εύρος των δυνατών λύσεων και των διαθέσιμων τεχνολογιών, τον τρόπο απόκτησης αυτών των λύσεων, τις προκλήσεις που σχετίζονται με τα Micro Grids, καθώς και κοινά θέματα που μπορεί να αντιμετωπίζουν οι DSOs της ηλεκτρικής ενέργειας με τους TSOs αλλά και τους DSOs του αερίου (Β2).

Μελλοντικές Εκδηλώσεις:

1. Από τις 15 έως τις 17 Νοεμβρίου 2016, στη Βαρκελώνη της Ισπανίας λαμβάνει χώρα η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εταιρειών Κοινής Ωφέλειας (European Utility Week) που αποτελεί το κορυφαίο ευρωπαϊκό γεγονός για ολόκληρο τον τομέα των εταιρειών κοινής ωφέλειας, συγκεντρώνοντας περισσότερους από 12.000 διεθνείς επισκέπτες και ενδιαφερόμενους για έξυπνες ενεργειακές λύσεις, καθώς και 600 εκθέτες.
Πρόκειται για μία δυναμική και γεμάτη δραστηριότητα 3ήμερη πλατφόρμα επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και πληροφορίας, η οποία ενθαρρύνει τη διασύνδεση των συμμετεχόντων, καθώς και την παροχή ευκαιριών ανταλλαγής γνώσεων και απόψεων. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο, έτσι ώστε να εξυπηρετεί κάθε βαθμίδα της αλυσίδας αξίας των εταιρειών κοινής ωφέλειας, με τη μορφή ενός περιβάλλοντος διαμόρφωσης πολιτικών και στρατηγικής κατά τη διάρκεια της αποκλειστικής Συνόδου Κορυφής (exclusive Summit), καθώς και των, περισσότερο πρακτικών, περιπτώσεων μελέτης (case studies) κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων του Κόμβου (Hub Sessions), τις οποίες μπορούν να παρακολουθήσουν όλοι οι επισκέπτες. Το τριήμερο αυτό θα παρουσιαστούν δύο νέα θέματα: Η Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Επανάσταση (Energy Revolution Europe) και τα Έξυπνα Ευρωπαϊκά Κτίρια (Intelligent Buildings Europe), ενώ το ιδιαίτερα δημοφιλές πρόγραμμα καινοτομίας θα εγκαινιαστεί εκ νέου, με τη μορφή του προγράμματος Initiate .
Στη σύνοδο αυτή θα συμμετάσχει ως ομιλητής ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ κ. Ν. Χατζηαργυρίου. (Γ.1).

2. Ο ENTSO-E πραγματοποιεί το ετήσιο συνέδριό του για το 2016 όπου θα εξεταστούν και θα συζητηθούν οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το σχεδιασμό της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (08.12.2016, Βρυξέλλες) (Γ.2).

Αρχείο Ενημέρωσης