Ενημέρωση 8.2.2017

Νέα από την Ελληνική αγορά ενέργειας:

Α. Δημοσίευση σε ΦΕΚ του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Τεύχος Β, αριθ. 78/20.01.2017) και τέθηκε σε ισχύ ο Κώδικας Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ), ο οποίος έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 395/2016 απόφαση της ΡΑΕ (Α1), (επισυνάπτεται).

Β. Ανάκληση των αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά της εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε.

Η ΡΑΕ ανακοίνωσε ότι ΔΕΗ Α.Ε. , η οποία είναι κάτοχος αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, αιτήθηκε την ανάκληση αδειών συγκεκριμένων μονάδων παραγωγής ενέργειας σε συγκεκριμένα νησιά. (Α2) (επισυνάπτεται).


Ευρωπαϊκά Νέα:

Α. Ανακοίνωση του EDSO για το New Research & Innovation Roadmap Smart Networks for Energy Transition από την ΕΤΙΡ-SNET

Ο EDSO ανακοίνωσε ότι η ευρωπαϊκή πλατφόρμα European Technology and Innovation Platform - Smart Networks for Energy Transition R&I (ΕΤΙΡ-SNET) παρουσίασε τις μακροπρόθεσμες βασικές προτεραιότητες για να καταστεί δυνατή η μετάβαση προς ένα αξιόπιστο και βιώσιμο ευρωπαϊκό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας με πολύ υψηλά μερίδια ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Συνολικά, εκτιμάται ότι απαιτούνται € 2.5 δισεκατομμύρια επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία για τα επόμενα 10 χρόνια για να βοηθήσουν στη ενεργειακή ένωση της Ευρώπης (Β3).

Β. Έκθεση του Council of European Energy Regulators (CEER) σχετικά με τα μοντέλα διαχείρισης δεδομένων

Το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (CEER) στην έκθεσή του “report on current and future data management models” παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση της διαχείρισης των δεδομένων (data management) των καταναλωτών ηλεκτρικού ρεύματος σε 8 Ευρωπαϊκές χώρες: Βέλγιο, Δανία, Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία, Ιταλία, Νορβηγία, Ισπανία και Ολλανδία.
Ο πρόσφατος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την προστασία των δεδομένων, από τον Απρίλιο του 2016, απαιτεί ιδιωτικότητα των δεδομένων, εκπεφρασμένη συναίνεση του καταναλωτή για την συγκέντρωσή τους, και επεκτείνει την ισχύ του νόμου για την προστασία των δεδομένων και στις ξένες εταιρείες που διαχειρίζονται δεδομένα κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προβλέπει υψηλά πρόστιμα σε τυχόν παραβιάσεις.
H Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και μέσω του Clean Energy for All Package, ζητά την πιστοποίηση των εταιρειών διαχείρισης των δεδομένων και την εξασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης σε αυτά των συμμετεχόντων στην αγορά ηλεκτρισμού. Περαιτέρω ωθεί προς την κατεύθυνση ενός κοινού τρόπου σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για την πρόσβαση στα δεδομένα.
Στην έκθεση εξετάζονται οι τρόποι με τους οποίους τα δεδομένα αποκτώνται, αξιολογούνται, αποθηκεύονται, προστατεύονται, επεξεργάζονται και προσπελαύνονται. Διαπιστώνεται ότι παρόλο που η ιδιωτικότητα, η ασφάλεια και η ισότιμη πρόσβαση καλύπτονται σχετικά ικανοποιητικά, υπάρχει υστέρηση στην πρόσβαση των δεδομένων από τους καταναλωτές. Σύμφωνα με τον CEER, η ανεπαρκής διαχείριση των δεδομένων μπορεί να είναι εμπόδιο στην ανάπτυξη των αγορών λιανικής αλλά και στην ιδιωτικότητα των δεδομένων. Προτείνει τα δεδομένα να είναι διαθέσιμα στα μέλη των αγορών ηλεκτρικού ρεύματος σε τυποποιημένη μορφή ώστε να τα χρησιμοποιούν εύκολα για ενέργειες όπως σύναψη συμβολαίων, τιμολόγηση, κ.λ.π. Να έχει ο καταναλωτής πλήρη ιδιοκτησία των δεδομένων που τον αφορούν και πλήρη έλεγχο στη διάθεσή τους. Τέλος θεωρεί ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει ενδιαφέρον για την εναρμόνιση των προτύπων διαχείρισης δεδομένων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, ίσως και επειδή η κάθε χώρα έχει ήδη επενδύσει σε διαφορετικό μοντέλο διαχείρισης. Ενθαρρύνει πάντως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει την εστίαση στο ζήτημα της διαχείρισης των δεδομένων. (Β1) (επισυνάπτεται) .

Γ. Η θέση της EURELECTRIC στη διαβούλευση του ENTSO-E για τους Κώδικες: Requirements for Generators (RIG), Demand Connection Code (DCC) και High Voltage Direct Current (HDVC)

Στη διαβούλευση του ENTSO-E για τους Κώδικες: Requirements for Generators (RIG), Demand Connection Code (DCC) και High Voltage Direct Current (HDVC) υπήρξε από κοινού απάντηση της EURELECTRIC με τις ενώσεις CEDEC, GEODE and EDSO for Smart Grids που εκπροσωπούν DSOs ευρωπαϊκών χωρών στην οποία τονίζεται ότι τα τρέχοντα σχέδια οδηγιών εφαρμογής για τους παραπάνω κώδικες, δεν παρέχουν στα Κράτη Μέλη επαρκείς κατευθύνσεις στη διαδικασία εφαρμογής τους και θα επιθυμούσε να δει περισσότερες τεχνικές διευκρινήσεις στο αναθεωρημένο Σχέδιο που αναμένεται να δημοσιευτεί στις 7 Μαρτίου 2017 (Β4).

Αρχείο Ενημέρωσης