Ενημέρωση 8.7.2016

Ευρωπαϊκά νέα:

• Στο Florence Electricity Forum συζητήθηκε η δημιουργία νέου DSO body, που θα διαθέτει μια κεντρική επιτροπή, και ομάδες εργασίας από Experts. Προβλέπεται επίσης η δημιουργία μιας υποστηρικτικής επιτροπής που θα παρέχει στην Commission τις απόψεις της και προτάσεις επί τεχνικών θεμάτων. Η νέα αυτή οντότητα δεν θα είναι όμοια με τον ENTSO-E αλλά αναμένεται να είναι το ίδιο σημαντική με τον ENTSO – E και να παρέχει αντίστοιχα παραδοτέα. Υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες αναμένεται να διευκρινιστούν. Στόχος είναι η νέα οντότητα να συμπεριλαμβάνεται στο «χειμερινό πακέτο». (Α.1)
• Η CEER εντοπίζει ως σημαντικότερα εμπόδια στις αλλαγές προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας:
1. το γεγονός ότι οι πελάτες θεωρούν πως δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικό το όφελος από μια τέτοια αλλαγή, ενώ η διαδικασία αλλαγής προμηθευτή είναι πολύπλοκη ή/και έχουν περιορισμένη εμπιστοσύνη στους εναλλακτικούς προμηθευτές
2. την επιβολή χρεώσεων στους πελάτες κατά τη διαδικασία αλλαγής προμηθευτή. (Α.2)
• Όπως είχαμε αναφέρει και στην προηγούμενη ενημέρωση, η πλατφόρμα ETP Smartgrids μετασχηματίζεται σε ETIP SNET (European Technology and Innovation Platform Smart Networks for Energy Transition). Η EURELECTRIC εκτιμά ότι η δημιουργία του ETIP SNET αποτελεί ένα βήμα μπροστά και μια εξέλιξη προς μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση των σχετικών θεμάτων. (Α.3)
• Στο πέμπτο συνέδριο InnoGrid2020 + τους, η οποία έλαβε χώρα αυτή την εβδομάδα στις Βρυξέλλες, ο EDSO for Smart Grids & o ENTSO-E εξέφρασαν την ανάγκη ανασχεδιασμού της αγοράς της ΕΕ για την αντιμετώπιση του χάσματος σε θέματα καινοτομίας στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας. Οι δύο ενώσεις ζήτησαν οι ρυθμιστικές αρχές να υποστηρίξουν τον μετασχηματισμό του ενεργειακού τομέα με την ενθάρρυνση των διαχειριστών των δικτύων να γίνουν ηγέτες σε θέματα καινοτομίας. Η EURELECTRIC θα δημοσιεύσει τον επόμενο μήνα σχετικό report με θέμα “Innovation incentives for DSOs - a necessity for the development of the new energy market” , στη σύνταξη του οποίου συμμετέχει ενεργά και ο ΔΕΔΔΗΕ.

Αρχείο Ενημέρωσης