Ενημέρωση 9.6.2016

Νέα από την Ελληνική αγορά ενέργειας:

• Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Β', αρ. φύλλου 1593/ 6.6.2016) η απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ) με τίτλο «Έγκριση σχεδίου εφαρμογής Δημοπρασιών (ΝΟΜΕ)» με το οποίο ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες για το άνοιγμα της αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. (Α.2)
• Η ΡΑΕ δημοσιοποίησε τον πίνακα των συμμετεχόντων στη Διαβούλευση για την τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου αυτού σχετικά με τον υπολογισμό του ενεργειακού μείγματος, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής. (Α.1)

Ευρωπαϊκά νέα:

• Διεξήχθη στο Vilnius το ετήσιο συνέδριο της EURELECTRIC με θέμα “E-lectricity: the Power Sector goes Digital” (B.1).
Το συνέδριο αυτό αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα της τελευταίας δεκαετίας , γιατί αναδείχθηκε καθαρά η νέα στρατηγική των μεγάλων Ευρωπαϊκών ομίλων της ενέργειας.
Η στρατηγική αυτή οδηγεί τις επενδύσεις και το επίκεντρο των εταιρειών αυτών από τις συμβατικές μονάδες στην ανάπτυξη των ΑΠΕ και κυρίως της διεσπαρμένης παραγωγής και από τη χονδρεμπορική αγορά στη λιανική αγορά με ανάπτυξη νέων υπηρεσιών. Μέσο για την επίτευξη της στρατηγικής αυτής θεωρείται το digitisation και το innovation σε όλη την αλυσίδα της ενέργειας.
Παράλληλα έγινε ξεκάθαρο ότι μόνο ένας ισχυρός DSO μπορεί να υλοποιήσει την αλλαγή αυτή. Αξιοσημείωτο παραμένει ότι η αναφορά και η ανάλυση για τους DSOs δεν έγινε μόνο στο ειδικό session αλλά σε όλα τα session. Για τους DSOs επισημάνθηκε:
o η αναγκαιότητα των επενδύσεων στο innovation
o το αναγκαίο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις παραπάνω επενδύσεις
o τα προβλήματα της δομής των τιμολογίων δικτύου διανομής που βασίζονται στη kWh
o η αποθήκευση σε συνδυασμό με την αυτοπαραγωγή στη μέση και χαμηλή τάση
o η σημαντικότητα των δεδομένων και ότι αυτά αποτελούν ίσως πλέον το μεγαλύτερο asset των επιχειρήσεων για την παροχή των νέων υπηρεσιών
o η συνεργασία TSO – DSO
Συζητήθηκαν και θέματα σχετικά με τον τρόπο προσέγγισης των καταναλωτών, ώστε να πειστούν ότι όλα τα παραπάνω θα λειτουργήσουν τελικά προς όφελός τους.

Σημαντική παρέμβαση υπήρξε από τους οικονομικούς συμμετέχοντες (επενδυτές και funds) σχετικά με το χρόνο υλοποίησης των παραπάνω αναφέροντας ότι οι Ευρωπαϊκές εταιρείες θα πρέπει να τα υλοποιήσουν το ταχύτερο δυνατό γιατί η Ευρώπη θα χάσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι της Κίνας, η οποία κινείται με τρομερά γρήγορους ρυθμούς τόσο στα ΑΠΕ και τη διεσπαρμένη παραγωγή όσο και στα έξυπνα δίκτυα (smart grids).

Δίνονται συνημμένα τα συμπεράσματα των ομιλιών, ενώ μπορείτε να τα βρείτε και εδώ.
• Το Joint Research Centre (JRC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commission), δημιούργησε το Παρατηρητήριο Διαχειριστών Δικτύων Διανομής σε συνεργασία με το Institute for Technological Research of Comillas Pontifical University και την υποστήριξη της EURELECTRIC. Σκοπός του έργου είναι να συγκεντρώσει τις τεχνοοικονομικές πληροφορίες σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση Στα Ευρωπαϊκά Συστήματα Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Τα αποτελέσματα του Παρατηρητηρίου θα δημοσιευθούν στο website: http://ses.jrc.ec.europa.eu/  (Β.8). Ο ΔΕΔΔΗΕ συμμετείχε στη σχετική προσπάθεια χορηγώντας τα στοιχεία που του ζητήθηκαν.

• Το Ευρωκοινοβούλιο υιοθέτησε τα βασικά στοιχεία της έκθεσης “Delivering a New Deal for Energy Consumers”. Η EURELECTRIC εκτιμά ότι το τελικό κείμενο που υιοθετήθηκε από το Ευρωκοινοβούλιο, περιλαμβάνει μια σειρά από επιβλαβείς προτάσεις σχετικά με την τιμολόγηση, τη σύγκριση των προσφορών, τους prosumers και θέματα ρύθμισης των DSOs.(B.3)

• Διεξήχθη το 21ο Electricity Forum του Energy Community στις 1-2 Ιουνίου στην Αθήνα. Στο συνέδριο αυτό υπήρξε ένα session σχετικά με τους Διαχειριστές Δικτύου Διανομής. Μπορείτε να δείτε τις παρουσιάσεις και τα συμπεράσματα του Forum στο Link: 21st Athens Forum conclusions and documents (Β.4).

Αρχείο Ενημέρωσης

E-LECTRICITY: The power sector goes digital