Πίνακες Αναθέσεων Εκτέλεσης Συμβάσεων ΔΕΔΔΗΕ

Β: ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Η Διεύθυνση Υλικών, Προμηθειών & Μεταφορών  ανακοινώνει τα πιο κάτω αποτελέσματα των ανοικτών διαγωνισμών που έχει προκηρύξει και αφορούν κεντρικές προμήθειες.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ/
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΣΥΜΒΑΣΗ

ΟΙΚΟΣ

ΑΡΜΟΔΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

502107/
21.12.2011

Περικόχλια με άγκιστρο

5021071/
17.02.2012

ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΝΟΥΤΣΟ-ΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ

4ος όροφος,
Γρ. 403, Τηλ.:
210 5210 849

 505009/
23.09.2010

Κιβώτια από πολυεστέρα ενισχυμένο με υαλόνημα τύπου SMC

 5050091/
04.07.2011

MIX. ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε

4ος όροφος,
Γρ. 407, Τηλ.:
210 5210854

 505011/
27.01.2011

Πολυεστερικά κιβώτια από SMC, για
τοποθέτηση καταγραφικών μετρητων μεγίστου

 5050111/
14.06.2011

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε.

4ος όροφος,
Γρ. 407, Τηλ.:
210 5210854

  502009/
28.09.2010

Σφιγκτήρες εξαγωνικής
Συμπίεσης τέρματος με διακλάδωση κατάλληλοι για αγωγό ACSR ισοδύναμης διατομής χαλκού 95 τ.χ.

 5020091/
02.05.2011

ΕΡΓΩΝ ΑΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

4ος όροφος,
Γρ. 403, Τηλ.:
210 5210849

 505008/
08.12.2010

 Kυτία δοκιμής τριών(3) φάσεων, τεσσάρων (4) αγωγών, εμπρόσθιας σύνδεσης.

 505008/
28.04.2011

 ΣΑΜΑΝΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

4ος όροφος,
Γρ. 407, Τηλ.: 210
5210854

505005/
30.07.2010

Επιτοίχια κιβώτια διακλάδωσης μονοφασικής και τριφασικής παροχής

5050051/
20.11.2010

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ

4ος όροφος,
Γρ. 407, Τηλ.: 210 5210854

504908/
23.12.2009

Ασφαλειοαποζεύκτες
υπαίθρου 20KV κανονικής μόνωσης και θήκες ανταλλακτικές αυτών.

5049081/
25.10.2010

POWERTEC LTD

4ος όροφος,
Γρ. 404, Τηλ.: 210 5210852

502906

Σφιγκτήρες τέρματος με κοχλίες για τη συγκράτηση εναερίων αγωγών χαλκού διατομής 16+35 τ.χ. και 95 τ.χ.

 

 

3ος όροφος,
Γρ. 304, Τηλ.: 210 5210834

504908/
23.12.2009

Ασφαλειοαποζεύκτες
υπαίθρου 20KV κανονικής μόνωσης και θήκες ανταλλακτικές αυτών

5049082/
13.10.2010

ΕΝΙΑ Α. Ε.

4ος όροφος,
Γρ. 404, Τηλ.: 210 5210852

504001/
13.04.2010

Μονωτήρες κώδωνα και επιτόνου από πορσελάνη.

5040011/
17.11.2010

KEMCO LTD

4ος όροφος,
 Γρ. 404, Τηλ.: 210 5210852

507907/
01.10.2009.

Συνδετήρας δακτυλιωτός για εργασία υπό Μ.Τ. τύπου Α.

5079071/
15.12.2009

 Δ. ΔΟΥΑΣ ΕΠΕ

3ος όροφος,
Γρ. 304, Τηλ.: 210 5210834

504911/
10.03.2010

Συνθετικοί μονωτήρες αναρτήσεως και στήριξης.

5049111/
01.12.2010

KEMCO LTD

4ος όροφος,
Γρ. 404, Τηλ.: 210 5210852

507910/
03.12.2009

Ενδεικτικό διελεύσεως σφάλματος υπογείου δικτύου Μ.Τ.

5079101/
01.07.2010

ΤΕΛ- ΝΕΤ ΑΕΤΕ.

3ος όροφος,
 Γρ. 304, Τηλ.: 210 5210834

507911/ 23.12.2009

Υδραυλικοί συμπιεστές.

5079111/
10.06.2010

INTRAMEC ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕ

3ος όροφος,
Γρ. 304, Τηλ.: 210 5210834

507912/ 21.01.2010

Ανιχνευτικό παρουσίας τάσης εναερίων γραμμών Μ.Τ.

5079121/
24.06.2010

PFISTERER GMBH

3ος όροφος,
 Γρ. 304, Τηλ.: 210 5210834

507913/ 21.01.2010

Tαινία επικαλύψεως.

5079131/
20.04.2010

ΕΡΓΩΝ ΑΕ

3ος όροφος,
 Γρ. 304, Τηλ.: 210 5210834

502911/
26.02.2010

Σφιγκτήρες ανάρτησης με κοχλίες γωνίας κατάλληλοι για τη συγκράτηση εναερίων αγωγών χαλκού διατομής 16+35 Τ.Χ. και 95 Τ.Χ.

5029111/
24.06.2010

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ

4ος όροφος,
 Γρ. 403, Τηλ.: 210 5210849

501901/
20.5.2009

Aνεμπότιστοι ξύλινοι βραχίονες

5019014/
4.11.2009

ΠΡΙΣΤΗΡΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.

4ος όροφος,
 Γρ. 402, Τηλ.: 210 5238674

501901/
20.5.2009

Aνεμπότιστοι ξύλινοι βραχίονες

5019015/
4.11.2009

ΒΑΣ. Ν. ΝΤΟΥΚΑ
& ΣΙΑ Ο.Ε.

4ος όροφος,
 Γρ. 402, Τηλ.: 210 5238674

502911/
26.02.2010

Σφιγκτήρες τέρματος με κοχλίες κατάλληλοι για τη συγκράτηση εναερίων αγωγών χαλκού διατομής 16+35 Τ.Χ.

 5029112/
24.06.2010

Ε. & Κ. ΤΑΣΣΗΣ
Ο.Ε.

4ος όροφος,
 Γρ. 403, Τηλ.: 210 5210849

502911/
26.02.2010

Σφιγκτήρες τέρματος με κοχλίες κατάλληλοι για τη συγκράτηση εναερίων αγωγών χαλκού διατομής 95 Τ.Χ.

5029113/
24.06.2010

RIVIMETAL
ΑΘ.ΡΙΒΙΟΣ ΑΒΕΕ

4ος όροφος,
 Γρ. 403, Τηλ.: 210 5210849

501702 /
19.04.2007

Στελέχη ασφαλειών (τηκτά) 20KV

5017021/
23.05.2008

FIGRECO Co Ltd

4ος όροφος
 Γρ. 401
Τηλ.:
210 5210847
210 5210848

503709 /
02.11.2007

 Μονοπολικά καλώδια Cu και επτάκλωνα χάλκινα καλώδια

5037091/
11.06.2008

NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

4ος όροφος 
Γρ. 411
Τηλ.:
210 5210857 210 5210858

503709 /
02.11.2007

Μονοπολικά καλώδια Cu και επτάκλωνα χάλκινα καλώδια

5037092/
11.06.2008

ΚΑΛΩΔΙΑ
ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε.

4oς όροφος
 Γρ. 411 Τηλ.: 210 5210857
210 5210858

509708 /
28.09.2007

Βάσεις ασφαλειών

5097081/
20.05.2008

ΗΛΕΚΤΡΑ TECHNIC ABEE

3ος όροφος
 Γρ.310
Τηλ.:
210 5210840

509712 /
18.12.2007

Τριπολικοί διακόπτες φορτίου Μ.Τ.

5097121/
21.05.2008

ΜΕΣΣΑΡΙΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ
 & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ

3ος όροφος 
Γρ.310
Τηλ.:
210 521084

504709 /
28.09.2007

Μηχανισμός μεταγωγής αλλαγής τάσης

5047091/
09.04.2008

IPEL- ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.Τ.Ε.

3oς όροφος Γρ.308
Τηλ.:
210 5210838

504707 /
11.09.2007

Συγκρότημα μεταλλοενδεδυμένων πινάκων Μ.Τ. 20kv

5047071/
05.03.2008

ΓΕΝΙΚΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.

3oς όροφος Γρ.308
Τηλ.:
210 5210838

504708 /
18.09.2007

Συγκροτήματα κυωελωτών πινάκων για Υ/Σ Διανομής & Υ/Σ Πελατών τύπου Ι & ΙΙ

5047081/
30.05.2008

ΓΕΝΙΚΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.

3oς όροφος Γρ.308
Τηλ.:
210 5210838

505711 /
11.09.2007

Ηλεκτρονικοί Τριφασικοί Μετρητές Αθροιστικοί Μεγιστοδείκτες Χ.Τ.

5057111/
17.06.2008

LANDIS + GYR A.E

4oς όροφος
 Γρ. 409
Τηλ.:
210 5210856

505804 /
05.06.2008

Ηλεκτρονικές Μετρητικές Διατάξεις Μ.Τ

5058041/
09.07.2008

ΕΝΕΡΤΑ Α.Ε.

4oς όροφος
 Γρ. 409
Τηλ.:
210 5210856

507707 /
20.07.2007

Θήκες εργαλείων

5077071/ 21.07.2008
Συμπλήρωμα Νο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΒΑΡΗΣ

3oς όροφος
 Γρ.304
Τηλ.:
210 5210834

507707 /
20.07.2007

Τσάντες εργαλείων δερμάτινες

5077072/ 19.06.2008
Συμπλήρωμα Νο1

ΑΓΡΙΤΕΛΗΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

3oς όροφος 
Γρ.304
Τηλ.:
210 5210834

502714/
17.10.2007

Eξαρτήματα ΣΚ 4Χ120mm2

5027141 / 29.07.2008

SICAMEX SA

4oς όροφος
 Γρ. 403
Τηλ.:
210 52849
210 5210850

502714/
17.10.2007

Eξαρτήματα ΣΚ 4Χ120mm2

5027142 / 25.07.2008

ENIA A.E.

4oς όροφος 
Γρ. 403
Τηλ.:
210 52849
210 5210850

504706/
30.08.2007

Συγκρότημα Μεταλλοενδεδυμένων
Πινάκων Μ.Τ. 20kv

5047061/ 01.08.2008

ΓΕΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.

3oς όροφος
 Γρ. 308 Τηλ.: 210 5210838

501705/ 02.11.2007

Εμποτισμός & επανεμποτισμός ξυλείας ΔΕΗ

5017051/
15.08.2008

Κ/ΞΙΑ ΕΛΒΙΕΞ Ο.Ε.
ΔΡΙΤΣΑ ΚΑΓΚΛΗ ΑΒΕΕ

4oς όροφος
 Γρ. 402
Τηλ.:
210 5210847 210 5210848

501705/ 02.11.2007

Εμποτισμός & επανεμποτισμός ξυλείας ΔΕΗ

5017052/
15.08.2008

ΒΕΞ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.

4oς όροφος
 Γρ. 402
Τηλ.:
210 5210847 210 5210848

501707/
14.09.2007

Ανεμπότιστοι ξύλινοι στύλοι

5017071/ 04.09.2008

Ε. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Ν. ΠΑΓΟΥΡΑΣ ΑΒΕΕ

4oς όροφος
 Γρ. 402
Τηλ.:
210 5210847 210 5210848

 

5017072/
21.08.2008

ΑΦΟΙ ΣΤ. ΓΩΤΤΗ

4oς όροφος
 Γρ. 402
Τηλ.:
210 5210847 210 5210848

 

5017073/
04.09.2008

Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

4oς όροφος
 Γρ. 402
Τηλ.:
210 5210847 210 5210848

 

5017074/
21.08.2008

Γ΄ΑΔΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ "ΤΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙ"

4oς όροφος
 Γρ. 402
Τηλ.:
210 5210847 210 5210848

 

5017075/ 04.09.2008

ΒΑΣ. Ν. ΝΤΟΥΚΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.

4oς όροφος
 Γρ. 402
Τηλ.:
210 5210847 210 5210848

 

5017076/
21.08.2008

ΑΔΣ ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ "Η ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ"

4oς όροφος 
Γρ. 402
Τηλ.:
210 210847 210 5210848

 

5017077/
04.09.2008

ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΑΒΕΕ

4oς όροφος
 Γρ. 402
Τηλ.:
210 5210847 210 5210848

 

5017078/ 04.09.2008

ΑΠ. ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ

4oς όροφος
 Γρ. 402
Τηλ.:
210 5210847 210 5210848

 

5017079/
05.09.2008

ΣΤΡ. ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ

4oς όροφος 
Γρ. 402
Τηλ.:
210 5210847 210 5210848

 

5017081/
30.08.2008

ΒΕΞ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.

4oς όροφος
 Γρ. 402
Τηλ.: 2
10 5210847 210 5210848

 

5017082/ 04.09.2008

ΒΕΞ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.

4oς όροφος
 Γρ. 402
Τηλ.:
210 5210847 210 5210848

 

5017083/
21.08.2008

Ι. ΚΑΠΕΤΗΣ

4oς όροφος
 Γρ. 402
Τηλ.:
210 5210847 210 5210848

 

5017084/
21.08.2008

ΤΕΧΝΟΠΛΑΝ ΑΕΒΕ

4oς όροφος
 Γρ. 402
Τηλ.:
210 5210847 210 5210848

501711/
08.11.07

Συνθετικοί μονωτήρες

5017111/
07.10.2008

Κ. ΔΙΓΕΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

4oς όροφος
 Γρ. 402
Τηλ.:
210 5210847 210 5210848

505715/
13.12.07

Ηλεκτρονικοί Δέκτες Ακουστικής
Συχνότητας

5057151/
07.10.2008

LANDIS + GYR A.E

4ος όροφος Γρ.409 
Τηλ.:
210 5210856

506706/
29.11.2007

Βοηθητικοί ηλεκτρονόμοι

5067061/
07.02.2008

ΥΙΟΙ ΒΡΑΣΙΔΑ Ο.Ε.

3ος όροφος Γρ.303 
Τηλ.:
210 5210833 210 5210832

506705/
16.10.2007

Ψηφιακοί τριφασικοί ηλεκτρονόμοι

5067051/
08.09.2008

AREVA HELLAS A.E.

3ος όροφος Γρ.303 
Τηλ.:
210 5210833 210 5210832

505702/
15.06.2007

Ασφαλειοαποζεύκτες 20kv και θήκες

5057021/
24.07.2008

PFISTERER LTD

3ος όροφος Γρ.303
 Τηλ.: 
210 5210833 210 5210832

507801/
06.05.2008

Φορητή συσκευή προσωρινής
βραχυκύκλωσης & γείωσης εναερίων
γραμμών Μ.Τ.

5078011/
22.09.2008

SIBELLE FAMECA Electric

3ος όροφος Γρ.304
Τηλ.:
210 5210834

509704/
22.06.2007

Διακόπτες απομονώσεως

5097042/
01.09.2008

ΕΝΙΑ Α.Ε.

3ος όροφος Γρ.306
Τηλ.:
210 5210965

509704/
22.06.2007

Διακόπτες απομονώσεως

5097041/
02.10.2008

COOPER POWER SYSTEMS

3ος όροφος Γρ.306
Τηλ.:
210 5210965

510715/
21.12.2007

Ηχομονωτικά πέλματα Μ/Σ Διανομής

5107121/
17.06.2008

Ε. & Κ. ΤΑΣΣΗΣ Ο.Ε.

3ος όροφος Γρ.306
Τηλ.:
210 5210965

502720/
13.05.2008

Κοχλιωτοί Διμεταλλικοί Συνδετήρες

5027201/
25.11.2008

Π. ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΒΕΕ

4ος όροφος Γρ.403
Τηλ.:
210 5210849

505801/
03.06.08

Τριφασικοί Μετρητές Αθροιστικοί Μεγιστοδείκτες

5058012/
15.12.2008

ΕΝΕΡΤΑ Α.Ε.

4ος όροφος
 Γρ. 409
Τηλ.
210 5210856

503713
26.02.2008

Καλώδια

5037131
10.12.2008

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ

4ος όροφος
Γρ. 411
Τηλ.:
210 5210858

503801/
20.05.2008

Υπόγειο καλώδιο Μ.Τ. και αγωγός ACSR

5038011/
03.12.2008

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.

4ος όροφος
 Γρ. 411
Τηλ.:
210 5210858

Αγωγοί χαλκού και ACSR

5038012/
11.12.2008

ΚΑΛΩΔΙΑ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε.

4ος όροφος
 Γρ. 411
Τηλ.:
210 5210858

 

Αγωγός γειώσεως μονόκλωνος

5038013/
03.12.2008

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΦΟΙ ΟΡΦΑΝΙΔΗ ΑΒΕΕ

4ος όροφος
 Γρ. 411
Τηλ.:
210 5210858

 

Αγωγοί αλουμινίου

5038014/
24.11.2008

NEXANS ΕΛΛΑΣ ΑΒΕ

4ος όροφος
 Γρ. 411
Τηλ.:
210 5210858

505801/
03.06.2008

Τριφασικοί Μετρητές Αθροιστικοί Μεγιστοδείκτες

5058011/
13.01.2009

SAGEM COMMUNICATIONS

4ος όροφος Γρ. 407
Τηλ.:
210 5210854

505806/
23.12.2008

Κυτία Δοκιμής

5058061/
24.02.2009

Κ. ΣΑΜΑΝΤΗΣ
& ΣΙΑ Ο.Ε.

4ος όροφος
 Γρ. 409
Τηλ.:
210 5210854

505806/
23.12.08

Κυτία Δοκιμής

5058061/
24.02.2009

Κ. ΣΑΜΑΝΤΗΣ
& ΣΙΑ Ο.Ε.

4ος όροφος
 Γρ. 409
Τηλ.:
210 5210854

503715/
6.5.2008

Μονοπολικό καλώδιο 20KV XLPE Cu διατομής 500 mm2

5037151/
20.2.2009

.EΛΛΗΝΙΚΑ
ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ

4ος όροφος Γρ. 411
Τηλ.:
210 5210819

510802/
12.06.08

Πέντε (5) Μ/Σ ισχύος 150/20-20kv,
100MVA

5108021/
05.02.2009

BHARAT HEAVY
ELECTRICALS
LIMITED

3ος όροφος
Γρ. 308
Τηλ.:
210 5210838

505901/
20.2.09

Hλεκτρονικές μετρητικές διατάξεις Μ.Τ.

5059011/
29.4.2009

ΕΝΕΡΤΑ Α.Ε.

4ος όροφος
Γρ. 407
Τηλ.:
210 5210854

505805/
24.02.09

Κιβώτια ασφαλειών Χ.Τ., 12 αναχωρήσεων

5058052/
12.09.2009

ΣΤΑΛΚΟ Α.Β.Ε.

4ος όροφος
 Γρ. 407
Τηλ.:
210 5210854

505805/
24.02.09

Κιβώτια ασφαλειών Χ.Τ., 12 αναχωρήσεων

5058051/
15.09.2009

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ

4ος όροφος
Γρ. 407
Τηλ. :
210 5210854

505807/
20.01.09

Μονοπολικοί & τριπολικοί αποζεύκτες
20KV, εξωτερικού χώρου.

5058071/
28.08.2009

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ

4ος όροφος
Γρ. 407
Τηλ. :
210 5210854

506803/
16.7.2008

Ειδικό όχημα με όργανα εντοπισμού
βλαβών υπογείων καλωδίων.

5068031/
9.12.2008

.ΑΝΚΟ Α.Ε.

3ος όροφος,
 Γρ. 303,
Τηλ.:
210 5210833

506805/
10.2.2009

Φορτηγό όχημα 4Χ2 με πλατφόρμα

5068051/
2.7.2009

Π.Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ
ΑΕΒΕ

3ος όροφος,
 Γρ. 303,
Τηλ.:
210 5210833

506806/
19.2.2009

Προμήθεια και τοποθέτηση διάταξης
προστασίας έναντι υπερφόρτωσης,
σε καλαθοφόρα οχήματα γραμμών
Διανομής με μονωτικούς βραχίονες.

5068061/
12.10.2009

GAL A.E.

3ος όροφος,
 Γρ. 303,
Τηλ.:
210 5210833

507806/
10.3.2009

Χειρόπρεσσα εξαγωνικής συμπίεσης
70KN & μήτρες της.

5078061/
4.9.2009

ΕΝΙΑ Α.Ε.

3ος όροφος,
 Γρ. 304,
Τηλ.:
210 5210834

507806/
10.3.2009

Πρέσσα 13Τ.

5078062/
4.9.2009

ΕΛΙΞ ΜΗΧΑΝΟΛΙΚΗ
ΕΠΕ

3ος όροφος,
 Γρ. 304,
Τηλ.:
210 5210834

507901/
20.5.2009

Πρεσπάν

5079011/
24.7.2009

Κ. ΜΑΣΟΥΡΑΣ &
ΣΙΑ ΟΕ

3ος όροφος,
 Γρ. 304,
Τηλ.:
210 5210835

507903/
4.6.2009

Δοκιμαστικό ΧΤ συνεχούς -
εναλλασσόμενου ρεύματος.

5079031/
18.9.2009

ΑΝΚΟ Α.Ε.

3ος όροφος,
 Γρ. 304,
Τηλ.:
210 5210834

 502808/
13.3.09

Σφιγκτήρες ανάρτησης και τέρματος για αγωγούς ACSR.

5028081/
03.11.2009

RIVIMETAL A. RIVIOS ABEE

4ος όροφος,
 Γρ. 403,
Τηλ.:
210 5210849

 502903/
30.6.09

Στήριγμα ανάρτησης συνεστρ/νων καλωδίων
επί στύλου (ξύλινου ή τσιμεντένιου), τύπος ΙΙΙ.

5029031/
27.11.2009

ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ

4ος όροφος,
 Γρ. 403,
Τηλ.:
210 5210849

510807/
04.02.2009

Τριφασικοί Μ/Σ Διανομής

5108071/
16.10.2009

VIJAI ELECTRICALS
LIMITED

3ος όροφος,
 Γρ. 309,
Τηλ.:
210 5210838

 501803/
05.05.2009

Συντηρητικό εγκατεστημένων ξύλινων στύλων.

5018031/
25.11.2009

PROTIM SOLIGNUM LTD
T/A OSMOSE

4ος όροφος,
 Γρ. 402,
Τηλ.:
210 5238674

 501901/
20.5.2009.

Aνεμπότιστοι ξύλινοι βραχίονες.

5019011/
4.11.2009

.ΑΠ.
ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ.

4ος όροφος,
 Γρ. 402,
Τηλ.:
210 5238674

501901/
20.5.2009.

Aνεμπότιστοι ξύλινοι βραχίονες.

5019012/
4.11.2009

ΠΡΙΣΤΗΡΙΑ
ΤΥΜΦΗΣ ΑΕ.

4ος όροφος,
 Γρ. 402,
Τηλ.:
210 5238674

 501901/
20.5.2009.

Aνεμπότιστοι ξύλινοι βραχίονες.

5019013/
4.11.2009

Ι. ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ
& ΣΙΑ Ο.Ε.

4ος όροφος,
 Γρ. 402,
Τηλ.:
210 5238674

501901/
20.5.2009.

Aνεμπότιστοι ξύλινοι βραχίονες.

5019014/
4.11.2009

.ΠΡΙΣΤΗΡΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.

4ος όροφος,
 Γρ. 402,
Τηλ.:
210 5238674

ΔΠΑ/ΕΡΓΟ-0257

Aνεμπότιστοι ξύλινοι βραχίονες.

5019015/
4.11.2009

ΒΑΣ. Ν. ΝΤΟΥΚΑ
& ΣΙΑ Ο.Ε.

4ος όροφος,
 Γρ. 402,
Τηλ.:
210 5238674

501803/
05.05.2009

Συντηρητικό εγκατεστημένων ξύλινων στύλων.

5018031/
25.11.2009

PROTIM SOLIGNUM LTD
T/A OSMOSE

4ος όροφος,
 Γρ. 402,
Τηλ.:
210 5238674

 501901/
20.5.2009.

Aνεμπότιστοι ξύλινοι βραχίονες.

5019011/
4.11.2009

ΑΠ.
ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ

4ος όροφος,
 Γρ. 402,
Τηλ.:
210 5238674

501901/
20.5.2009.

Aνεμπότιστοι ξύλινοι βραχίονες.

5019012/
4.11.2009

ΠΡΙΣΤΗΡΙΑ
ΤΥΜΦΗΣ ΑΕ

4ος όροφος,
Γρ. 402,
Τηλ.:
210 5238674

 501901/
20.5.2009.

Aνεμπότιστοι ξύλινοι βραχίονες.

5019013/
4.11.2009

Ι. ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ
& ΣΙΑ Ο.Ε.

4ος όροφος,
 Γρ. 402,
Τηλ.:
210 5238674

509906/
11.12.2009.

Μέσο επικοινωνίας (ΜΟΝΤΕΜ)

5099061/
22.07.2010

.
PROTASIS
A.E.

3ος όροφος,
 Γρ.310, Τηλ.:
210 5210.908

 501901/
20.5.2009.

Aνεμπότιστοι ξύλινοι βραχίονες.

5019015/
4.11.2009

ΒΑΣ. Ν. ΝΤΟΥΚΑ
& ΣΙΑ Ο.Ε.

4ος όροφος,
 Γρ. 402,
Τηλ.:
210 5238674

505906/
05.11.09
(κλειστός - μέσω
Πίνακα Προμηθευτών)

Επιτοίχια κιβώτια διακλάδωσης τριφασικής παροχής.

5059061/
12.01.2010

Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. /12.01.2010

4ος όροφος,
Γρ. 407,
Τηλ.:
210 5210854

505907/
08.12.09.

Κυτία δοκιμής 3 φάσεων, 4 αγωγών, εμπρόσθιας σύνδεσης.

5059071/
05.03.2010

Κ. ΣΑΜΑΝΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ.

4ος όροφος,
 Γρ. 407,
Τηλ.:
210 5210854

505808/
12.02.09.

Ηλεκτρονικοί δέκτες ακουστικής συχνότητας.

5058081/
03.03.2010

.Landis + Gyr A.E.

4ος όροφος,
Γρ. 407,
Τηλ.:
210 5210854

502904/
30.06.2009.

Σφιγκτήρες ανάρτησης και τέρματος για το
συνεστραμμένο καλώδιο χαμηλής τάσης 4Χ120 mm2
αυτοφερόμενου τύπου.

5029041/
22.03.2010

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ
"ΒΗΛΕΞ"

4ος όροφος,
 Γρ. 403,
Τηλ.:
210 5210849

502904/
30.06.2009.

Συνδετήρες τύπου 1 για το
συνετραμένο καλώδιο χαμηλής τάσης 4Χ120mm2
αυτοφερόμενου τύπου.

5059042/
22.03.2010

SICAMEX SA

4ος όροφος,
Γρ. 403,
Τηλ.:
210 5210849

505910/
27.01.10

Χρονοδιακόπτης αλλαγής τιμολογίου.

5059101/
08.04.2010

TEMAG Α.Ε.

4ος όροφος,
Γρ. 407,
Τηλ.:
210 5210854

502910/
13.01.2010

Μεταλλικά εξαρτήματα
στήριξης τριπολικών
αεροδιακοπτών.

5029101/
16.04.2010

Ε. & Κ. ΤΑΣΣΗΣ 0Ε

4ος όροφος
Γρ. 403,
Τηλ.:
210 5210849

502912/
22.12.2009

Πλαστικές σφραγίδες για τη σφράγιση μετρητικών
διατάξεων πελατών Μ.Τ. και Χ.Τ.

5029121/
04.05.2010

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΣΠ.
ΤΣΙΓΚΟΥΡΑΚΟΣ

4ος όροφος,
Γρ. 403,
Τηλ.:
210 5210849

502913/
26.01.2010.

Σφιγκτήρες ανάρτησης και
τέρματος για αγωγούς ACSR.

5029131/
20.05.2010

ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΝΟΥΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ.

4ος όροφος
Γρ. 403,
Τηλ.:
210 5210849

502909/
09.12.2009.

Zώνη συγκράτησης (ταινία πλαστική) συνεστρ/μένων
καλωδίων
Χ.Τ. 3Χ70mm2 & 4x120mm2.

5029091/
18.06.2010

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. ΔΟΥΚΑΣ ΕΠΕ

4ος όροφος
Γρ. 403,
Τηλ.:
210 5210849

507902/
18.02.2010.

Πλαστικές ηλεκτρικές μονωτικές ταινίες.

5079021/
09.06.2010

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΡΚΑΣ

3ος όροφος,
 Γρ. 304,
Τηλ.:
210 5210834

507902/
18.02.2010.

Πλαστικές ηλεκτρικές μονωτικές ταινίες.

5079022/
09.06.2010

ΘΕΜ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΒΕΠ ΑΕ

3ος όροφος,
 Γρ. 304,
Τηλ.:
210 5210834

507905/
29.09.2009.

Πομποδέκτες.

5079051
/24.03.2010

TEOTEC A.E.

3ος όροφος,
 Γρ. 304,
Τηλ.:
210 5210834

507907/
01.10.2009.

Συνδετήρας δακτυλιωτός για εργασία υπό Μ.Τ. τύπου Α.

5079071/
15.12.2009

Ι. Δ. ΔΟΥΑΣ ΕΠΕ.

3ος όροφος,
 Γρ. 304,
Τηλ.:
210 5210834

507909/
15.10.2009.

Λάδι μονωτικό υπογείων καλωδίων.

5079091/
03.03.2010

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΜΕΛΕΤΖΗΣ

3ος όροφος,
 Γρ. 304,
Τηλ.:
210 5210834

507910/
03.12.2009.

Ενδεικτικό διελεύσεως σφάλματος υπογείου δικτύου Μ.Τ.

5079101/
01.07.2010

ΤΕΛ- ΝΕΤ ΑΕΤΕ

3ος όροφος,
 Γρ. 304,
Τηλ.:
210 5210834

507911/
23.12.2009.

Υδραυλικοί συμπιεστές.

5079111/
10.06.2010

INTRAMEC ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕ

3ος όροφος,
 Γρ. 304,
Τηλ.:
210 5210834

507912/
21.01.2010.

Ανιχνευτικό παρουσίας τάσης εναερίων γραμμών Μ.Τ.

5079121/
24.06.2010

PFISTERER GMBH

3ος όροφος,
 Γρ. 304,
Τηλ.:
210 5210834

507913/
21.01.010.

Tαινία επικαλύψεως.

5079131/
20.04.2010

ΕΡΓΩΝ ΑΕ

3ος όροφος,
 Γρ. 304,
Τηλ.:
210 5210834

502911/
26.02.2010.

Σφιγκτήρες ανάρτησης με κοχλίες γωνίας
κατάλληλοι για τη συγκράτηση εναερίων αγωγών
χαλκού διατομής 16+35 Τ.Χ. και 95 Τ.Χ.

5029111/
24.06.2010

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ

4ος όροφος,
 Γρ. 403,
Τηλ.:
210 5210849

502911/
26.02.2010.

Σφιγκτήρες τέρματος με κοχλίες κατάλληλοι
για τη συγκράτηση εναερίων αγωγών χαλκού
διατομής 16+35 Τ.Χ.

5029112/
24.06.2010

Ε. & Κ. ΤΑΣΣΗΣ Ο.Ε.

4ος όροφος,
 Γρ. 403,
Τηλ.:
210 5210849

502911/
26.02.2010.

Σφιγκτήρες τέρματος με κοχλίες κατάλληλοι
για τη συγκράτηση εναερίων αγωγών χαλκού
διατομής 95 Τ.Χ.

5029113/
24.06.2010

RIVIMETAL
ΑΘ.ΡΙΒΙΟΣ ΑΒΕΕ

4ος όροφος,
 Γρ. 403,
Τηλ.:
210 5210849

505911/
26.02.2010.

Τριφασικός ηλεκτρομηχανικός
μετρητής 10/60Α, 230/400V, απλού τιμολογίου.

5059112/
09.08.2010

Landis + Gyr Α.Ε.

4ος όροφος,
 Γρ. 407,
Τηλ.:
210 5210854

509906/
11.12.2009.

Μέσο επικοινωνίας (ΜΟΝΤΕΜ)

5099061/
22.07.2010

PROTASIS A.E.

3ος όροφος,
 Γρ.310,
Τηλ.:
210 5210908

506804/
21.01.2009.

Καλαθοφόρα οχήματα

5068041/
16.11.2009

Π. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ

3ος όροφος,
 Γρ. 303,
Τηλ.:
210 5210833

506901/
09.10.2009.

Ειδικά οχήματα για τον εντοπισμό βλαβών υπογείων καλωδίων.

5069011/
23.08.2010

ΔΡΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ

3ος όροφος,
 Γρ. 303,
Τηλ.:
210 5210833

505001/
30.03.2010

Κιβώτια ασφαλειών Χ.Τ. μιας (1), δύο (2), τεσσάρων (4), πέντε (5),
οκτώ (8) και δώδεκα (12) αναχωρήσεων (μειωμένων διαστάσεων).

5050011/
31.08.2010

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ

4ος όροφος,
 Γρ. 407,
Τηλ.:
210 5210854

502006/
30.07.2010.

- Ενωτήρες εξαγωνικής συμπίεσης ευθυγραμμίας για αγωγό ACSR
95 T.X. και
- Ενωτήρες εξαγωνικής συμπίεσης από CU για αγωγό CU 95 T.X.

5020061/
14.09.2010

ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ

4ος όροφος,
 Γρ. 403,
Τηλ.:
210 5210849

502005/
06.07.2010

- Διχαλωτά στελέχη με άγκιστρο.
- Διχαλωτά στελέχη με περικόχλιο.
- Κοχλιωτά στελέχη σχημ. U με δύο περικόχλια και δύο παράκυκλους 50 (2"). -Στηρίγματα ασφαλειοκιβωτίων Χ.Τ.
- Διατάξεις στήριξης τριών ακροκιβωτίων καλωδίων 20 KV.

5020051/
29.09.2010

ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ

4ος όροφος,
 Γρ. 403,
Τηλ.:
210 5210849

505912/
18.02.10

Ηλεκτρονικοί δέκτες
Ακουστικής συχνότητας ελέγχου φωτισμού οδών
(Δημοτικός Φωτισμός)

5059122/
21.09.2010

LANDIS + GYR AE

4ος όροφος,
 Γρ. 407,
Τηλ.:
210 5210854

505909/
12.02.10

Μονοπολικοί και τριπολικοί αποζεύκτες 20KV εξωτερικού χώρου, με μόνωση συνθετική και πορσελάνης έξι (6) είδη.

5059091/
29.09.2010

ΒΗΜΚΑ Ε.Π.Ε.

4ος όροφος,
 Γρ. 407,
Τηλ.:
210 5210854

501003/
27.04.10

Ανεμπότιστοι Ξυλοδοκοί.

5010031/
12.09.2010

ΑΦΟΙ ΣΤ. ΓΩΤΤΗ &
ΣΙΑ Ο.Ε.

4ος όροφος,
 Γρ. 402,
Τηλ.:
210 5210847

501003/
27.04.10

Ανεμπότιστοι Ξυλοδοκοί.

5010032/
16.09.2010

ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΑΒΕΕ

4ος όροφος,
 Γρ. 402,
Τηλ.:
210 5210847

501003/
27.04.10

Ανεμπότιστοι Ξυλοδοκοί.

5010033/
03.10.2010

ΑΦΟΙ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΥ Ο.Ε.

4ος όροφος,
 Γρ. 402,
Τηλ.:
210 5210847

501003/
27.04.10

Ανεμπότιστοι Ξυλοδοκοί.

5010034/
17.09.2010

Σ. ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΑΒΕΕ

4ος όροφος,
 Γρ. 402,
Τηλ.:
210 5210847

501003/
27.04.10

Ανεμπότιστοι Ξυλοδοκοί.

5010035/
17.09.2010

Δ. ΚΙΤΣΙΚΟΓΛΟΥ

4ος όροφος,
 Γρ. 402,
Τηλ.:
210 5210847

501003/
27.04.10

Ανεμπότιστοι Ξυλοδοκοί.

5010036/
16.09.2010

ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ

4ος όροφος,
 Γρ. 402,
Τηλ.:
210 5210847

501003/
27.04.10

Ανεμπότιστοι Ξυλοδοκοί.

5010037/
17.09.2010

ΔΗΜ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

4ος όροφος,
 Γρ. 402,
Τηλ.:
210 5210847

502003/
01.06.2010.

Κοχλιωτοί διμεταλλικοί συνδετήρες μεγέθους Ι & ΙΙ.

5020031/
08.10.2010

ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ

4ος όροφος,
 Γρ. 403,
Τηλ.:
210 5210849

507908/
04.11.2009.

Σταθερός σταθμός ελέγχου τριφασικών και μονοφασικών μετρητών.

5079081/
03.08.2010

ISKRAEMECO d.d.

3ος όροφος,
 Γρ. 304,
Τηλ.:
210 5210834

507001/
16.06.2010.

Mονωτικόχαρτί,
Χαρτί ρελιάσματος, εύκαμπτοι μονωτικοί σωλήνες, ενισχυμένη
χαρτοταινία & πρεσπάν.

5070011/
25.08.2010

ΕΥΡΕΛΚΟ ΑΕΒΕ

3ος όροφος,
 Γρ. 304,
Τηλ.:
210 5210834

507001/
16.06.2010.

Ράβδος πρεσπάν.

5070012/
20.08.2010

Κ. ΜΑΣΟΥΡΑΣ &
ΣΙΑ Ο.Ε.

3ος όροφος,
 Γρ. 304,
Τηλ.:
210 5210834

507002/
30.06.2010.

Αφυγραντήρες χώρων.

5070021/
10.09.2010

TECHNOCLIMAIR
TEXNIKEΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΠΕ

3ος όροφος,
 Γρ. 304,
 Τηλ.:
210 5210834

509903/
18.09.2009.

Τηλεχειριζόμενοι Διακόπτες φορτίου.

5099031/
23.08.2010

ROWERTEC L.T.D.

3ος όροφος,
 Γρ. 310,
Τηλ.:
210 5210908

509803/
04.03.2009.

Σύστημα διαχείρισης Δικτύων και Y/Σ (DMS).

5098031/
21.07.2010

EFACEC ENGENHARIA S.A.

3ος όροφος,
 Γρ. 310,
Τηλ.:
210 5210908

501002/
22.04.10

Ανεμπότιστοι Ξύλινοι βραχίονες.

5010021/
26.09.2010

ΕΥΞΥΛΟΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. & ΣΠ. Θ. ΖΙΩΓΑΣ Ο.Ε.

4ος όροφος,
 Γρ. 402,
Τηλ.:
210 5210847

501002/
22.04.10

Ανεμπότιστοι Ξύλινοι βραχίονες.

5010022/
25.09.2010

ΑΦΟΙ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΥ Ο.Ε.

4ος όροφος,
 Γρ. 402,
Τηλ.:
210 5210847

501002/
22.04.10

Ανεμπότιστοι Ξύλινοι βραχίονες.

5010023/
26.09.2010

ΠΡΙΣΤΗΡΙΑ ΤΥΜΦΗΣ Α.Ε.

4ος όροφος,
 Γρ. 402,
Τηλ.:
210 5210847

501002/
22.04.10

Ανεμπότιστοι Ξύλινοι βραχίονες.

5010024/
26.09.2010

ΠΡΙΣΤΗΡΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.

4ος όροφος,
 Γρ. 402,
Τηλ.:
210 5210847

501002/
22.04.10

Ανεμπότιστοι Ξύλινοι βραχίονες.

5010025/
26.09.2010

ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ Α.Ε.

4ος όροφος,
 Γρ. 402,
Τηλ.:
210 5210847

501002/
22.04.10

Ανεμπότιστοι Ξύλινοι βραχίονες.

5010026/
26.09.2010

Ε. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - Ν. ΠΑΓΟΥΡΑΣ ΑΒΕΕ

4ος όροφος,
 Γρ. 402,
Τηλ.:
210 5210847

501002/
22.04.10

Ανεμπότιστοι Ξύλινοι βραχίονες.

5010027/
16.09.2010

Ι. ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ &
ΣΙΑ Ο.Ε.

4ος όροφος,
 Γρ. 402,
Τηλ.:
210 5210847

505912/
18.02.10

Hλεκτρονικοί δέκτες
ακουστικής συχνότητας αλλαγής τιμολογίου

5059121/
12.10.2010

PROTASIS A.E.

4ος όροφος,
 Γρ. 407,
Τηλ.:
210 5210854

503906/
10.12.2009

Αλεξικέραυνα

5039061/
31.08.2010

ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε.

4ος όροφος,
 Γρ. 411,
Τηλ.:
210 5210859

503907/
12.01.2010

Υπόγεια κιβώτια ζεύξης καλωδίων Χ.Τ. και διακλαδώσεως (τρίστομα).

5039071/
31.08.2010

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
ΜΙΧ. ΤΣΑΚΠΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΒΕΕ -ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ

4ος όροφος,
 Γρ. 411,
Τηλ.:
210 5210859

509001/
13.04.2010.

Μέσο επικοινωνίας (ΜΟΝΤΕΜ)

5090011/
05.10.2010

LANDIS + GYR

3ος όροφος,
 Γρ. 310,
Τηλ.:
210 5210908

510906/
02.02.2010

Μ/Σ τάσεως - εντάσεως.

5109061/
11.10.2010

POWERTEC LTD

3ος όροφος,
 Γρ. 308,
Τηλ.:
210 5210838

510906/
02.02.2010

Μ/Σ τάσεως - εντάσεως.

5109062/
01.10.2010

TWB AE

3ος όροφος,
 Γρ. 308,
Τηλ.:
210 5210838

509002/
11.05.2010

Μονοφασικοί ρυθμιστές τάσης.

5090021/
25.10.2010

ΣΗΜΕΝΣ ΑΕ

3ος όροφος,
 Γρ. 310,
Τηλ.:
210 5210908

505908/
11.02.2010

Τριφασικός ηλεκτρονικός μετρητής
αθροιστικός μεγιστοδείκτης ενέργειας απευθείας σύνδεσης στο δίκτυο Χ.Τ.

5059081/
22.12.2010

ΑΙΘΗΡ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ε.Π.Ε

4ος όροφος,
 Γρ. 407,
Τηλ.:
210 5210854

505006/
02.09.2010

Μονοφασικός φωτοηλεκτρικός διακόπτης 220V 20A, πλήρης.

5050061/
01.12.2010

TEMAG A.E.

4ος όροφος,
 Γρ. 407,
Τηλ.:
210 5210854

502008/
27.08.2010

Εξαρτήματα σενεστρ/νων καλωδίων Μέσης Τάσης θωρακισμένου
τύπου.

502008/
27.08.2010

-Στήριγμα ευθυγραμμίας,
-Στήριγμα τερματισμού συμπίεσης.

5020081/
13.12.2010

Ε. & Κ. ΤΑΣΣΗΣ ΟΕ

4ος όροφος,
 Γρ. 403,
Τηλ.:
210 5210849

502008/
27.08.2010

Σύνδεσμος διακλάδωσης μονοπολικός μεγέθους 50/50mm2 AL.

5020082/
26.11.2010

ENIA AE

4ος όροφος,
 Γρ. 403,
Τηλ.:
210 5210849

502002/
11.06.2010

Εξαρτήματα σενεστρ/νου καλωδίου
(ΣΚ) Χ.Τ. 4Χ120 mm2 AL + 25 mm2 AL αυτοφερόμενου τύπου.
Σφιγκτήρες ανάρτησης του ΣΚ Χ.Τ. 4Χ120 mm2.

5020021/
27.01.2011

ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ (ΕΛΛΑΔΑΣ)

4ος όροφος,
 Γρ. 403,
Τηλ.:
210 5210849

Σφιγκτήρες τέρματος του ΣΚ Χ.Τ. 4Χ120mm2.

5020022/
15.12.2010

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ
(ΕΛΛΑΔΑΣ)

4ος όροφος,
 Γρ. 403,
Τηλ.:
210 5210849

Συνδετήρες διακλάδωσης και παροχών τύπου 1 & 2 του ΣΚ Χ.Τ. 4Χ120mm2.

5020023/
20.12.2010

TYCO  ELECTRONICS RAYCHEM
(ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ)

4ος όροφος,
 Γρ. 403,
Τηλ.:
210 5210849

502012/
21.12.2010

Kοχλιοτομημένα στελέχη με άγκιστρο
12Χ90mm

5020121/
23.02.2011

Ε. & Κ.ΤΑΣΣΗΣ ΟΕ

4ος όροφος,
 Γρ. 403, Τηλ.:
210 5210849

502010/
15.10.2010

Πλαστικές σφραγίδες
Για τη σφράγιση μετρητικών διατάξεων πελατών Μ. & Χ. τάσης

5020101/
03.03.2011

ADLER ABEE

4ος όροφος,
Γρ. 403,
Τηλ.:
210 5210849

 501101/
09.03.2011

Ανεμπότιστοι ξύλινοι
Βραχίονες.

 5011011/
22.06.2011

 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ

4ος όροφος,
 Γρ. 402, Τηλ.: 210 5210848

 509904/
21.07.2009

Συστήματα
Τηλελέγχου.

 5099041/
06.06.2011

 EFACEC
ENGENHARIA E SISTEMAS S.A.

3ος όροφος,
Γρ. 310, Τηλ.:
210 5210908 

 509907/
22.12.2009

Περιφερειακές
μονάδες ελέγχου.

 5099071/
31.05.2011

 SIEMENS S.p.A.

3ος όροφος,
 Γρ. 310, Τηλ.:
210 5210908

 507004/
18.02.2011

Ξύλινοι πείροι

 5070041/
14.06.2011

 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ

3ος όροφος,
 Γρ. 304, Τηλ.:
210 5210834

 507101/
04.05.2011

Αφυγραντήρες
χώρων

 5071011/
06.07.2011

TECHNOCLΙ-
MAIR
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΕΠΕ

3ος όροφος,
 Γρ. 304, Τηλ.:
210 5210834

 502101/
02.06.2011

Πλαστικές σφραγίδες για τη
σφράγιση μετρητικών διατάξεων
πελατών μέσης & χαμηλής τάσης.

 5021011/
25.08.2011

 Ε. ΤΣΙΓΚΟΥΡΑΚΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ

 4ος όροφος,
Γρ. 403,
 Τηλ.:
210 5210849

 503109/
31.05.11

Αγωγοί από ηλεκτρο-
λυτικό χαλκό κυκλικής
διατομής εμαγιέ.

 5031091/
08.09.11

 ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ

 4ος όροφος,
Γρ. 411,
Τηλ.:
210 5210859

 502007/
26.10.2010

Τηκτά, βάσεις και φυσίγγια ασφαλειών χαμηλής τάσης.

 5020071/
25.05.11

 ΗΛΕΚΤΡΑ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΒΕΕ

 4ος όροφος,
Γρ. 403, Τηλ.:
210 5210849

 502104/
15.07.2011

Σφιγκτήρες τέρματος
με κοχλίες κατάλληλοι για τη συγκράτηση
εναερίων αγωγών χαλκού ονομαστικής διατομής 16 – 35 Τ.Χ.

 5021041/
24.10.2011

 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ

 4ος όροφος,
Γρ. 403, Τηλ.:
210 5210849

 502104/
15.07.2011

Σφιγκτήρες τέρματος
με κοχλίες κατάλληλοι για τη συγκράτηση
εναερίων αγωγών χαλκού ονομαστικής διατομής 95 Τ.Χ.

 5021042/
24.10.2011

 RIVIMETAL
ΑΘ. ΡΙΒΙΟΣ ΑΒΕΕ

 4ος όροφος,
Γρ. 403, Τηλ.:
210 5210849

 505104/
04.05.2011

Κιβώτια διακλάδωσης
(πλήρη)

 5051041/
01.11.2011

 ΒΗΜΚΑ Ε.Π.Ε.

 4ος όροφος,
Γρ. 407, Τηλ.:
210 5210854

 502103/
10.06.2011

Κοχλιωτοί διμεταλλικοί συνδετήρες.

 5021031/
07.11.2011

 ΠΑΥΛΟΣ
ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΒΕΕ

 4ος όροφος,
Γρ. 403, Τηλ.:
210 5210 849

 502102/
03.06.2011

Στήριγμα ανάρτησης
συνεστραμμένων
καλωδίων επί στύλου
(ξύλινου ή τσιμεντένιου), τύπος ΙΙΙ.

 5021021/
18.10.2011

 ΑΦΟΙ ΤΣΑΜΠΑ ΕΠΕ

 4ος όροφος,
Γρ. 403, Τηλ.:
210 5210849

 502105/
21.07.2011

Σφιγκτήρες ανάρτησης και τέρματος για αγωγούς ACSR.
Σφιγκτήρες τέρματος για αγωγούς ACSR 35 και 50 τ.χ., τύπος
ΤΕP – 2.

 5021051/
09.12.2011

 RIVIMETAL
AΘ. ΡΙΒΙΟΣ
ΑΒΕΕ.

4ος όροφος,
Γρ. 403, Τηλ.:
210 5210849

 505105/
17.05.11

Μονοφασικοί ηλεκτρονικοί μετρητές Χ.Τ. για Φ/Β σε κτήρια (στέγες).

 5051051/
08.11.2011

 PROTASIS A.E.

 4ος όροφος,
Γρ. 407, Τηλ.:
210 5210854

 505010/
25.01.11

Πολυεστερικά κιβώτια
από SMC, τοποθέτησης μετρητικών συστημάτων παροχών ΔΕΗ Νο 5, 6
και 7, πλήρως συναρμολογημένα.

 5050101/
06.10.2011


5050102/
13.10.2011

 ΚΟΙΝ/ΞΙΑ:
ΜΙΧ. ΤΣΑΚΟΓΙΑΝ-
ΝΗΣ ΑΒΕΕ-
ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕΒΕ

 4ος όροφος,
Γρ. 407, Τηλ.:
210 5210854

 505106/
28.06.11

Μονοπολικοί και τριπολικοί αποζεύκτες 20KV εξωτερικού χώρου.

 5051061/
21.11.2011

 ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ

 4ος όροφος,
Γρ. 407, Τηλ.:
210 5210854

 505101/
31.05.11

Κιβώτια ασφαλειών Χ.Τ.
μιας (1), δύο (2), τεσσάρων (4) και πέντε (5) αναχωρήσεων.

5051011/
19.12.2011


5051012/
30.11.2011

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕΣΤΑΛΚΟ ΑΒΕ

 4ος όροφος,
Γρ. 407, Τηλ.:
210 5210854

 505004/
05.11.10

Τριφασικοί
ηλεκτρονικοί
μετρητές, αθροιστικοί μεγιστοδείκτες ενέργειας, σύνδεσης στο δίκτυο Χ.Τ. μέσω Μ/Σ έντασης.

 5050041/
09.12.2011

 GENNET AE

 4ος όροφος,
Γρ. 407, Τηλ.:
210 5210854

 507102/
26.07.2011

Φορητή συσκευή προσωρινής βραχυκύκλωσης &
Γείωσης εναερίων γραμμών Μ.Τ.

 5071021/
29.12.2011

 SIBILLE
FAMECA
electric

 3ος όροφος,
Γρ. 304, Τηλ.:
210 5210834

 507103/
26.05.2011

Mονωτικό χαρτί, χαρτί ρελιάσματος, εύκαμπτοι μονωτικοί σωλήνες, πρεσπάν και ράβδος πρεσπάν.

 5071031/
26.10.2011

 COMPASS
LOGI SERVICES E.E.

 3ος όροφος,
Γρ. 304, Τηλ.:
210 5210834

 507103/
26.05.2011

Eύκαμπτοι μονωτικοί
σωλήνες και ενισχυμένη χαρτοταινία.

 5071032/
19.10.2011

 ΕΥΡΕΛΚΟ
ΑΕΒΕ

 3ος όροφος,
Γρ. 304, Τηλ.:
210 5210834

 507104/
23.06.2011

Δοκιμαστικά Χ.Τ.
συνεχούς – εναλλασσόμενου ρεύματος για ανίχνευση τάσης
24 έως 690V 50Hz.

 5071041/
08.12.2011

 ΠΑΝ. ΣΙΜΟΣ &
ΣΙΑ Ο.Ε.

 3ος όροφος,
Γρ. 304, Τηλ.:
210 5210834

 507105/
26.07.2011

Ανιχνευτικό παρουσίας τάσης εναερίων γραμμών Μ.Τ. (χωρητικού τύπου ακουστικού σήματος).

 5071051/
10.10.2011

 Τ. ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΕΠΕ

 3ος όροφος,
Γρ. 304, Τηλ.:
210 5210834

 507107/
15.07.2011

Ανιχνευτικό τάσης Μ.Τ. εσωτερικού χώρου (χωρητικού τύπου, οπτικού συστήματος)

 5071071/
29.11.2011

 Τ. ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΕΠΕ

 3ος όροφος,
Γρ. 304, Τηλ.:
210 5210834

 507108/
27.07.2011

Ταινία επικαλύψεως.

 5071081/
20.09.2011

 ΕΡΓΩΝ Α.Ε.

 3ος όροφος,
Γρ. 304, Τηλ.:
210 5210834

 507109/
06.09.2011

Εργαλεία υπογείου και εναερίου συνεστραμμένου
καλωδίου 12/20KV με μόνωση από XLPE

 5071091/
19.12.2011

 Δ. ΣΠΟΥΡΕΛΑΣ &
ΣΙΑ ΟΕ

 3ος όροφος,
Γρ. 304, Τηλ.:
210 5210834

 507109/
06.09.2011

Εργαλεία υπογείου και εναερίου συνεστραμμένου
καλωδίου 12/20KV με μόνωση από XLPE

 5071092/
08.12.2011

 Τ. ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΕΠΕ

 3ος όροφος,
Γρ. 304, Τηλ.:
210 5210834

 507110/
06.09.2011

Τσάντα εργαλείων
δερμάτινη (εργαλειοπήρα) και θήκη εργαλείων (μπαλάσκα)

 5071101/
16.01.2012

 ΤΕΧΝΟΠΛΑΝ
ΑΕΒΕ

 3ος όροφος,
Γρ. 304, Τηλ.:
210 5210834

 501106/
02.08.2011

Ανεμπότιστοι ξύλινοι
βραχίονες
5011061/23.02.12
 

5011062/23.02.12
Ι. ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ
Α.Ε.

 4ος Όροφος,
Γρ. 402,
Τηλ.: 210
5238674

 505107/
15.12.11

Πολυεστερικά κιβώτια
κατάλληλα για την
εγκατάσταση τριφασικών μετρητών
ηλεκτρικής ενέργειας Χ.Τ.
5051071/19.03.12


5051072/19.03.12

ΜΙΧ. ΤΣΑΚΟ-ΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΒΕΕ.

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ

4ος Όροφος,
Γρ. 404,
Τηλ.: 210 5210 852 

 502718/
17.10.2007

Συνδετήρες διακλάδωσης και παροχών ανεξάρτητης σύνδεσης κύριας και δευτερεύουσας γραμμής του συ- νεστραμμένου καλωδίου χαμηλής τάσης 4Χ120mm2.

 

5027181/
09.03.2012


 SICAMEX S.A.

 4ος Όροφος,
Γρ. 407,
Τηλ.:
210 5210 854