Για την πληρέστερη ενημέρωση και διευκόλυνσή σας, σας ενημερώνουμε ότι για να εξυπηρετηθείτε για θέματα όπως αρχική ηλεκτροδότηση, επαύξηση/μείωση ισχύος, μετατοπίσεις, ενοποιήσεις, αποξηλώσεις παροχών και άλλα τεχνικά θέματα, κατά προτίμηση θα πρέπει να απευθυνθείτε στο αρμόδιο γραφείο της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, ανάλογα με την περιοχή που βρίσκεται το ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο.
Σε κάθε περίπτωση όμως, οι πελάτες μπορούν να εξυπηρετούνται ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους περιοχή σε οποιοδήποτε σημείο εξυπηρέτησης της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ: