ΑΡ. ΔΙΑΓ/ΣΜΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΕΥΧΗ
515801 02/03/2018 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΙΚΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΜΕ ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%): 832.500,00 ΕΥΡΩ. (515801) 25/06/2018
έως τις15:30 μ.μ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
507801 24/04/2018 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΥΨΕΛΩΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ( ΟΜΑΔΑ Α,Β & Γ ) ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 6.777.685,50 ΕΥΡΩ.(507801) 03/07/2018
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
507802 11/05/2018 ΣΥΝΕΠΤΥΓΜΕΝΟΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ Υ/Σ ΔΙΑΝΟΜΗΣ . ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 2.078.040,00 ΕΥΡΩ. (507802) 25/07/2018
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
515802 17/05/2018 ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, 4Χ2, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΑ, ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ 12tm ΚΑΙ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ 10tm. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 535.000,00 ΕΥΡΩ. (515802) 25/06/2018
έως τις12:00
517809 31/05/2018 ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ , ΜΕΘΟΔΟΥ 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ( ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50% ) : 453.750,00 ΕΥΡΩ. (517809) 23/07/2018
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
515804 01/06/2018 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 5.400.000,00 ΕΥΡΩ. (515804) 06/07/2018
έως τις12:00
517803 04/06/2018 ΦΥΛΑΞΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%) : 984.000,00 ΕΥΡΩ. (517803) 17/07/2018
έως τις15:30
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
513803 04/06/2018 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Cu. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 2.204.825,00 ΕΥΡΩ. (513803) 27/06/2018
έως τις11:15 π.μ.
513804 05/06/2018 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 223.710,00 ΕΥΡΩ. (513804) 28/06/2018
έως τις11:15 π.μ.
503809 07/06/2018 ΒΑΣΗ & ΘΗΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 20KV ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ & ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΜΕ ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ.ΕΝΔ/ΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ(ΣΥΜΠΕΡΙΛ/ΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%):2.965.320,00ΕΥΡΩ.(503809) 23/07/2018
έως τις12:00
514803 11/06/2018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 950.805,00 ΕΥΡΩ (514803) 26/07/2018
έως τις14:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
512808 22/06/2018 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΔΥΠΜ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 432.000,00 ΕΥΡΩ. (512808) 20/07/2018
έως τις14:00