Τηλεμέτρηση Μεγάλων Πελατών Χαμηλής Τάσης με συμφωνημένη ισχύ άνω των 55KVA

Ο Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) ανέθεσε στην εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΕ, κατόπιν ανοικτού διεθνούς Διαγωνισμού την εκτέλεση του έργου: «Εγκατάσταση Συστήματος Τηλεμέτρησης Μεγάλων Πελατών Χαμηλής Τάσης».

Το έργο αυτό θα ολοκληρωθεί έως το έτος 2015 και έχει προταθεί για συγχρηματοδότηση από το Δ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΕΣΠΑ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα».

Το έργο περιλαμβάνει :

Κεντρικό Σύστημα που ήδη κατασκευάστηκε στις εγκαταστάσεις του ΔΕΔΔΗΕ, για την τηλεμέτρηση παροχών ηλεκτρικής ενέργειας Χ.Τ.
Αντικατάσταση των μετρητικών διατάξεων, μια εκ των οποίων είναι και η δική σας, με σύγχρονους τηλεμετρούμενους ηλεκτρονικούς μετρητές.
Επικοινωνιακή ένταξη των μετρητών στο Σύστημα Τηλεμέτρησης.
Εκσυγχρονισμό, όπου απαιτηθεί του εξοπλισμού τοποθέτησης των μετρητικών διατάξεων.
Το κόστος υλοποίησης του έργου έχει αναλάβει ο ΔΕΔΔΗΕ.

Με την ολοκλήρωση του έργου :

Θα δημιουργηθούν ευνοϊκότερες συνθήκες λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Θα βελτιωθεί η εξυπηρέτηση των Χρηστών.
Θα μειωθούν οι επισκέψεις προσωπικού του ΔΕΔΔΗΕ για επιτόπου λήψη ενδείξεων.
Θα έχετε δυνατότητα ελέγχου της καταναλισκόμενης (ή/και παραγόμενης) ενέργειας μέσω Web εφαρμογής η οποία θα σας παρέχει άμεση πρόσβαση στα μετρητικά δεδομένα.
Θα μπορείτε να βελτιστοποιήσετε την καταναλωτική σας συμπεριφορά.
Θα δοθεί η δυνατότητα παρακολούθησης μέσω Web εφαρμογής της ποιότητας τροφοδοσίας, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας και της αξιοπιστίας τροφοδότησης της παροχής σας.