Αντικείμενο του Έργου

Το αντικείμενο του Έργου αφορά στον εκσυγχρονισμό του Συστήματος  Εξυπηρέ­τησης των Πελατών μέσω της εγκατάστασης κατάλληλου σύγχρονου πληροφοριακού συστήματος καθώς και στην αναδιοργάνωση των σχετιζό­μενων δομών, διαδικασιών και μεθόδων εργασίας.

 
Νέα Συστήματα και Υπηρεσίες
  • Servers (Database, Application, Web)
  • Λογισμικό εξυπηρέτησης/διαχείρισης κατάλληλο για Εταιρείες Διανομής και αντίστοιχες άδειες χρήσης
  • Δημιουργία διαδικτυακής πύλης (portal) για την πρόσβαση πελατών μέσω internet

 

Οφέλη

Τα οφέλη που αναμένονται από την υλοποίηση του εν λόγω Έργου, αφορούν:

  • στην ποιοτικότερη και ταχύτερη διεκπεραίωση όλων των αιτημάτων των πελατών που υποβάλλονται στο Διαχειριστή
  • στον εκσυχρονισμό της Εταιρείας στα θέματα εξυπηρέτησης πελατών, παραγωγών και προμη­θευτών ηλεκτρικής ενέργειας
  • στη μείωση του λειτουργικού κόστους εξυ­πηρέ­τησης
  • στην αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών.
Πρόοδος Έργου
 

Το Έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί το 2021. Μέχρι τον 12ο/2017 υλοποιήθηκε το 9% του Έργου. Συγκεκριμένα, ολοκληρώθηκαν οι μελέτες και η προετοιμασία για την έναρξη του διαγωνισμού προμήθειας, εγκατάστασης και λειτουργίας του νέου πληροφοριακού Συστήματος Εξυπηρέτησης Χρηστών.